Kelime bir araya geldiğinde anlamlı sesler oluşturan harfler bütünüdür; kitap, kalem, kağıt, araba gibi..
Kelimeler harflerden, cümleler de kelimelerin bir araya getirilmesiyle oluşur.

 • “Yusuf marketten beş kilogram pirinç aldı.” cümlesindeki kelimeler; Yusuf, marketten, beş, kilogram, pirinç, aldı.

Kök olarak Arapça, “kelâm, türkçesi; söz” den/dan gelir.

Türkçe sözcük türleri

 • Ad / isim; varlıkların, kavramların veya çeşitli durumların karşılığı olarak kullanılan sözcüklerdir.
 • Adıl / zamir; cümlede varlıkların adları yerine kullanabilen ve adların yerine getirdiği bütün fonksiyonları yerine getirebilen isim soylu kelimelerdir.
 • Bağlaç / rabıt; tek başına herhangi bir ifade anlam etmeyen, cümle içinde şekil ve anlam yönüyle ilişkili cümleleri ayn görevde kullanılan kelime ve kelime gruplarını birbirine bağlayan, bağlandıkları sözcükler arasında anlam ilişkileri kurabilen sözcüklerdir.
 • Belirteç / zarf; fiilin, fiilimsilerin, sıfatın veya başka bir zarın anlamını; yer, zaman, durum ve miktar bakımından niteleyen sözcüklerdir.
 • Eylem / fiil; varlıkları zaman ve mekan kapsamı dahilinde bulundukları her türlü durum ve hareketi bildiren sözcüklerdir.
 • İlgeç / edat;farklı türdeki kelime ve kavramlar arasında anlam ilişkisi kurmaya yarayan yardımcı sözcüklerdir.
 • Önad / sıfat; isimlerin önüne gelerek onları; miktar, sıra, konum, renk, biçim, bıraktığı izlenim gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden kelime türüdür.
 • Ünlem / nida; sevinç, üzüntü, kızgınlık, korku ve şaşkınlık gibi duyguları belirten, tabiat seslerini yansıtan veya bir kimseye seslenmek için kullanılan kelimelerdir

Türkçede sözcük türleri birbirinden kesin çizgilerle ayrılmaz. Aynı sözcük; ad, ön ad, belirteç, ünlem gibi görevleri üstlenebildiği için sözcük türlerini sınıflandırmak zordur. Bu nedenle sözcüklerin cümle içerisindeki anlam ve işlevlerine bakmaktır; bir sözcük belirli bir sözcük türü ile etiketlenmemeli, cümle içerisindeki anlam ve işleyişine göre değerlendirmelidir.


Kaynak ve ileri okuma:

 • Wikipedia Türkçe Kelime Maddesi
 1. ^ Nadir Engin Uzun (1998), Dilbilgisinin Temel Kavramları (Türkçe Üzerine Tartışmalar), Ankara, s.28-29
 2. ^ Erdem KONUR,”GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ‘İYİ’ KELİMESİ”,Edebiyat ve Sanat Akademisi
 3. ^ Türkçe Dilbilgisi, Mehmet Hengirmen, 2005