Canlıların yapısındaki en temel element karbondur. Doğada karbonun en önemli kaynağı karbondioksit (CO2) içeren atmosferdir. Atmosferde gaz halde bulunan karbondioksit, üreticiler tarafından fotosentez veya kemosentez reaksiyonları sonucu glikoza dönüştürülür. Buradan da besin zinciri yoluyla da diğer canlılara aktarılır. Tüm madde döngülerinde olduğu gibi karbon döngüsünde de ayrıştırıcılar görev alırlar.

Canlı organizmaların atıkları ve ölüleri toprağa geçtikten sonra ayrıştırıcılar bu organik maddeleri parçalayarak atmosfere karbondioksit olarak verirler. Karbondioksit, solunum, yağış ve organik atıkların parçalanması sonucu tekrar atmosfere kazandırılır ve böylece havadaki CO2 dengesi sağlanmış olur. Ölü ve artıkların bir kısmı ise uzun bir zaman sonra sıkışarak petrol ve kömüre dönüşür.