İtriyum (Y); periyodik tabloda 5. periyot 3A grubunda bulunan 39 atom numarasına sahip bir metal elementtir. Özellikleri diğer nadir toprak elementleriyle benzerlik gösterir. Bir çok fiziksel ve kimyasal özelliği stronsiyuma benzer. İtriyum elementi ilk olarak 1893 yılında iridyum ile birlikte, İsveçli kimyacı Per Teodor Cleve tarafından keşfedilmiştir.

İtriyum adı, Latince “itus” kelimesinden gelmektedir, kelime “parıltı” anlamına gelir. Görünüş olarak beyaz metalik bir görünüme sahiptir. Itriyum, suda ve havada çok az derecede çözünür ve itriyum hidroksit ve itriyum sülfat gibi bileşikler oluşabilir. Suda ve havada çok az çözünür, itriyum hidroksit ve itriyum sülfat gibi bileşikler oluşturabilir. Itriyum, endüstriyel olarak birçok uygulamada kullanılmaz ve önemli bir malzeme değildir. Ancak, nükleer enerji ve nükleer silah geliştirme programlarında  kullanılabilir.

İtriyum Elementinin Özellikleri

Erime Noktası: 1799 K ​(1526 °C, ​2779 °F)
Kaynama Noktası: 3203 K ​(2930 °C, ​5306 °F)

  • İtriyum, nadir bulunan metalik elementlerdendir ve genellikle nadir metal cevherleri içinde bulunur. Doğal olarak oluşan bir izotopu bulunmaz ve itriyum elementi genellikle endüstriyel olarak üretilir.
  • İtriyum elementinin üretimi, iridyum gibi diğer metal elementlerin işlenmesi ve ayrıştırılmasıyla yapılır. Bu süreç, elektroliz ve kimyasal reaksiyonlar gibi teknikleri içerebilir.
  • Itriyum bileşikleri, endüstriyel uygulamalarda genellikle kullanılmaz. Ancak, nükleer enerji ve nükleer silah geliştirme programlarında itriyum-görünümlü bileşikler kullanılabilir. Bu bileşikler, nükleer reaktörlerde kullanılan elementlerde bulunabilir ve aynı zamanda nükleer silah olarak kullanılabilir.
  • Ayrıca, itriyum elementi ve bileşikleri, biyomedikal uygulamalarda kullanılabilir. Örneğin, itriyum-177 izotopu, radyoterapi tedavilerinde kullanılabilir.

Ayrıca bakın;

Kaynak ve ileri okuma;