İstanbul Kadısı; Osmanlı’da hukuk ve ceza davalarına bakan memurdur.

Tanzimata kadar önemli görevlerde bulunan kadılar, dava işlerinin dışında şehrin ihtisap işlerine de bakardır. İstanbul’un surları içinde bulunan kısmı, İstanbul Kadısı’nın idaresi altında bulunurdu. Fatih döneminde fetva hizmeti de İstanbul Kadısı’nın görevleri arasındaydı. Tanzimat’tan sonra bir kısım işler yeniden teşkil olunan memurlara verildiği gibi İstanbul kadıları da nizami mahkemelerin kuruluşundan sonra yalnız şer’i işlerle uğraşmaya başlamışlardır. 1908 yılından sonra İstanbul Kadılığı diğer vilayetlerdeki kadılıklardan farksız bir hale getirilmiştir. Mahkemelerin kurulması ile İstanbul Kadılığı unvanı kaldırılmıştır.