İstanbul Ağası, Yeniçeri Ocağı subaylarındandır. Asıl vazifesi Acemi oğlanlarının komutanlığıdır. Maiyetinde Rumeli Ağası ve Aanadolu Ağası adlı iki yardımcısı vardı. Rumeli Ağası Rumeli, Anadolu ağası Anadolu acemilerinin komutanıydı. İstanbul Ağası’nın bir vazifesi de İstanbul’un merkez komutanlığıdır.

Diğer vazifeleri saray ile saray mutfağının odununu temin etmekti. Yeniçeri  Ocağı’nın kaldırılmasından sonra İstanbul Ağası unvanı Hatap Emini’ne çevrildi. İstanbul Ağası’nın  vazifeleri de 1826’da İhtisap nazırlarına devredilmiştir.