Kağıthane İmrahor Köşkü, Ankara

İmrahor Kasrı, Kâğıthane deresi kıyısında yapılmış olan kasır. Bu kasır Lale Devri’nde büyük bir ün kazanmış olan Sadabat Sarayı’nın biraz ilerisine kurulmuştur.

1589-1590 yıllarında ilk İmrahor Kasrı’nın yaptırıldığı tahmin edilmektedir.  Osmanlı tarihi boyunca bir önceki yıkılıp yerine bir başkası yaptırılmak suretiyle İmrahor Kasrı hatırası ve adı yaşatılmıştır.

18. yüzyılın ikinci yarısında Kâğıthane deresi kıyılarındaki saray ve diğer yapılar hassa kalfası Balyan tarafından yenilenirken İmrahor Kasrı da, yeni zevklere göre onarılmıştır. Etrafındaki çayırlı düzlük ise bir mesire yeri olmuş ve buna İmrahor veya Mirahur Mesiresi adı verilmiştir.

Kasır, düzgün mermer ve demir parmaklıklı bir duvarla çevrili bahçe içinde idi. Bu son İmrahor Kasrı, kâgir bir temel üzerine oturan ahşap iki kattan ve bir de çatı katından meydana geliyordu. Dar yan cephelerinde dışarıya taşan yarım yuvarlak çıkmalarda, yukarı çıkışı sağlayan merdivenler vardı. Dere ile yola bakan geniş kısımlarında ise altta birer veranda, bunların üstlerinde de balkonlar bulunuyordu.

19. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’da halim olan zevki göstermesi bakımndan ilgi çekici bir eserdir. Osmanlıların son devrine kadar bakımlı ve içi döşeli olan bu kasır, daha sonraları bakımsız kalmıi ve 1940’a kadar harap bir halde bırakılmıştır. Bu tarihten sonra yerine askeri yapılar inşa edilmiştir.