İmparatorluk; bir imparator veya hükümdar tarafından yönetilen, bulunduğu topraklarda çeşitli etnik gruptan insanları kendi egemenliği altında toplayan devlet biçimidir. İmparatorlukların bölgesi ve nüfusu genellikle krallıkların toprak ve nüfusundan daha fazladır.

Bir imparatorluk Avusturya-Macaristan İmparatorluğu veya Rus İmparatorluğu gibi bitişik bölgelerden veya sömürge imparatorluğu gibi (Fransa Sömürge İmparatorluğu gibi) anavatandan uzak bölgelerde kurulabilir.

Bazı büyük imparatorluklar

İlk Çağ İmparatorlukları

 • Akadlar
 • Roma İmparatorluğu
 • Antik Mısır
 • Asur Krallığı
 • Medya Devleti
 • Pers İmparatorluğu
 • Büyük İskender’in İmparatorluğu
 • Asya Hun Devleti
 • Babil Krallığı
 • Hitit İmparatorluğu

Orta Çağ İmparatorlukları

 • Osmanlı İmparatorluğu
 • Batı Roma İmparatorluğu
 • Bizans ya da (Doğu Roma İmparatorluğu)
 • Sasani İmparatorluğu
 • Avrupa Hun Devleti
 • Ak Hun İmparatorluğu
 • Göktürk Devleti
 • Kutluk Devleti
 • Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu
 • Avar İmparatorluğu
 • Hazar İmparatorluğu
 • Büyük Selçuklu İmparatorluğu
 • Moğol İmparatorluğu
 • Altınorda Devleti
 • Timur İmparatorluğu
 • Abbasi İmparatorluğu

Yeni Çağ İmparatorlukları

 • Osmanlı İmparatorluğu
 • Babürlüler
 • İspanyol İmparatorluğu
 • Portekiz İmparatorluğu
 • Britanya İmparatorluğu
 • Fransız Sömürge İmparatorluğu
 • Fransa Krallığı

Yakın Çağ İmparatorlukları

 • Büyük Britanya Krallığı (1707-1801)
 • Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı (1801-1922)
 • Rus İmparatorluğu
 • Osmanlı İmparatorluğu
 • Alman İmparatorluğu
 • Avusturya İmparatorluğu
 • Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
 • Birinci Fransa İmparatorluğu (1804-1815)
 • İkinci Fransa İmparatorluğu (1852-1870)