Bir sistemde, elektrik alanın etkisi altındaki elektrik yüklerinin (elektronların) hareketinin sağlanması özelliğine iletkenlik adı verilir. Elektronların farklı hallerdeki maddeler içerisindeki hareketi de farklıdır. Elektronların hareket edebilmesine göre maddeler; iletkenler, yalıtkanlar ve yarı iletken maddeler olmak üzere üçe ayrılır.

İletken maddelerin genel özellikleri

Bir maddenin iletkenliğini belirleyen en önemli faktör, atomların değerlik elektron sayısıdır(bakın: değerlik elektron sayısı). Değerlik elektronlarının atom çekirdeğine olan bağı zayıftır. Son yörüngesindeki elektron sayısı 4’ten büyük olan maddeler yalıtkan, 4’ten küçük olan maddeler ise iletkendir.

  • En iyi iletkenler değerlik elektron sayısı 1 olan metallerdir; altın, gümüş, bakır gibi.
  • Atomların son enerji düzeyinde 1, 2, 3 elektron bulunur. Bu elektronlar atoma zayıf olarak bağlıdır. Isı, ışık ve elektriksel etki altında kolaylıkla atomdan ayrılır.
  • Metaller, asitler, bazlar ve tuzların sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.

Bu metallerden bakır, maliyetinin düşük olması ve iyi bir iletken olması sebebiyle elektrik iletiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.