İlam, mahkeme kararı, mahkemin vermiş olduğu son karar anlamına gelmektedir.

İlam Bir hukuki terimdir. İlam denildiği yerde artık var olan hukuki ihtilafın sona erdiği ve bir yargı kararına bağlandığı anlamamız gerekir. Bazı terimler vardır, ilamlı icra gibi ilamlı icra demek; bir icra prosedürünün bir mahkeme kararına bağlı olarak yapıldığı icra anlamına gelmektedir.

Yine, hükmen tescil mahkeme kararıyla tapuların tescil edilmesi durumları da işte ilamlı bir mahkeme kararının var olduğu ve buna göre gayrimenkulle ilgili tapu işleminin hükmi olarak yapıldığı anlamına gelmektedir. İlam eşittir, mahkeme kararıdır.

Osmanlı Devleti`nde kadının herhangi bir mesele hakkında yaptığı tahkikatın kendi imzası. Osmanlı Devleti`nde kadının herhangi bir mesele hakkında yaptığı tahkikatın kendi imzası altında, ilgili mercie veya kendisine tevdi edilen suale cevaben arz eylemesine denirdi. íŽlamlar, re`sen veya vaki sual üzerine bildirilirdi. Mesela bir kaza halkının herhangi bir olay üzerine şikayette bulunarak kadıya müracaat etmeleri ve dertlerini hükümete arz etmesini istemeleri gibi.