Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının neredeyse yarıya yakını yeryüzünden tekrar uzaya yansır. Atmosfer, sera gazı olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot oksit gibi gazlar sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderir. Böylelikle yeryüzündeki ortalama sıcaklık, birçok canlının hayatını sürdürmesine imkan verecek bir ısı düzeyini  (15°C) yakalar. Eğer sera gazları olmasaydı, yeryüzünün ortalama sıcaklığı -18°C civarında olurdu. Sera gazlarının bu doğal etkisine sera gazı etkisi denir.

İklim değişikliği bulunduğumuz yüzyılda insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük sorunların başında gelmektedir. Ayrıca insan sağlığı, ekosistemler, hatta insan neslinin sürdürülebilmesi bakımından tehlike oluşturabilecek olumsuz etkileri ve çok ciddi sosyo-ekonomik sonuçlara yol açabilecek bir sorun olarak değerlendirilen iklim değişikliği, özellikle son yıllarda uluslar arası gündemi de meşgul etmektedir.

Çoğu zaman küresel ısınma ile iklim değişikliği kavramları aynı anlamda kullanılmakta ancak iki kavram arasında fark bulunmaktadır.

  • Küresel ısınma; Dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artıştır ve dünyanın ortalama sıcaklık değerlerindeki iklim değişikliğine yol açabilecek artışı ifade eder.
  • Küresel iklim değişikliği ise; belirli bir bölgedeki mevsimlik sıcaklık, yağış ve nem değerlerindeki değişimleri ifade etmektedir.

İklim değişikliğinin etkileri arasında, tatlı su kaynaklarının azalması, gıda üretimi koşullarındaki genel değişikliler ve seller, buzulların erimesi, fırtınalar, kuraklık ve çeşitli hastalıklar nedeniyle ölümlerde yaşanacak artışlar sayılabilir. Yaşam alanlarının hızlı değişimine ayak uyduramayan birçok bitki ve hayvan türünün neslinin yok olacağı öngörülmektedir.

DSÖ’nün verilerine göre, sıtma ve yetersiz beslenme gibi nedenlerle milyonlarca kişi ölümle yüz yüze gelecektir. İklim değişikliğinin sonucunda, dünyanın 2°C eşiğinin üzerindeki bir sıcaklık artışına maruz kalması halinde dünya ekonomisi ve insani kalkınmada geniş çaplı gerilemelerin olacağı düşünülmektedir.