İftihar Nişanı veya Nişan-ı İftihar, 19 Ağustos 1831 tarihinde Osmanlı Sultanı II. Mahmud’un emriyle oluşturulan şeref nişanıdır. Hilal Nişanı’nın astı, Mecidiye Nişanı’nın üstü olan bu nişan genel amaçlı olarak verilirdi. 1852 yılında nispeten daha az maliyetli olan Mecidiye Nişanı’nın oluşturulmasından sonra verilmediyse de II. Abdülhamid devrinden itibaren tekrar verilmeye başlandı.

Nişanın üzerindeki altın plakada Tuğra bulunmaktadır. 16 köşeli altın yıldızın etrafı elmas taşlar ve defne çelengi ile süslenmiştir.