İane; Yoksullara yapılan nakdi yardım. Tanzimattan sonra, cizye yerine gayri müslimlerden alınan vergiye önceleri “iane-i askeriyye” deniliyordu. Miktarı 15.000 kuruştu. Bu vergi daha sonra “bedel-i askeri” adını aldı.

Osmanlılarda savaş masrafları için “iane-i cihadiyye” alınırdı. Her yerin durumuna göre ödenecek iane miktarları, teczi defterlerine yazılırdı. Bir de seferler için alınan vergiler vardı ve bu vergiye “imdadiye-i seferiyye” denilirdi. Bu, iane-i cihadiyyeden farklıydı. Çünkü iane-i cihadiyye doğrudan merkeze gönderiliyordu.

Bu vergiler Tanzimattan sonra kaldırılmıştır.