Hayvan hücresi yapı modeli.

Hayvan hücresi, hayvanların yapı ve dokularını oluşturan ökaryotik hücre tipidir. Diğer ökaryotlardan (özellikle bitki hücrelerinden) oldukça farklıdır; hücre duvarı ve kloroplastları yoktur, koful bulundururlar ancak diğer hücrelere oranda kofulları küçüktür. Hücre zarı esnek olduğundan hayvan hücreleri çeşitli şekillere girebilir, dışarıdan gelen maddeleri içine alabilir.

Belirgin özellikleri;

  • Hücre zarı, sitoplazma, çekirdek, senriyoller, endoplazmik retikulum, golgi cisimciği, lizozom, mikrotübüller, mitokondri, çekirdek, perosizom ribozom ve bazı hücrelerde hücrenin hareketini sağlayan Cilia ve flagella bulunabilir.
  • Hücre çeperleri ve plastitleri yoktur, az sayıda olmakla birlikte koful bulundurur.

Ayrıca bakın;