Golgi cisimciği ya da golgi aygıtı, çekirdeğe uzak olan sentriyolün civarında bulunan kanalcık ve kesicik sistemidir. Yapı olarak granülsüz endoplazmik retikuluma benzer, yani üzerinde ribozom yoktur. Golgi aygıtı, salgı yapan hücrelerde ve sinir hücrelerinde gelişmiştir, alyuvar, sperm ve bakteri gibi hücrelerde bulunmaz. Golgi aygıtı, lizozomların zarını oluşturur.

Golgi aygıtı, oldukça büyük bir hücre organeli olduğundan keşfedilip ayrıntılarıyla incelenen ilk hücre organellerinden biridir. Bu yapı ilk defa 1897 yılında Camillo Golgi adındaki İtalyan bir doktor tarafından, sinir sistemi üzerinde yapılan bir inceleme sonucunda keşfedilmiştir.

Golgi Aygıtının Görevleri

Golgi cisimciği hücrere, lipoprotein, glikoprotein, mukus ve bitkilerde selüloz gibi maddelerin üretilip, salgılanmasını ve hücre zarının yapımını sağlar. Gerektiği zaman yağları depo eder. Bir hücrede golgi aygıtının bozulması, salgıların azalmasına neden olur; tükürük bezinden salgılanan tükürüğün azalmasında golgi aygıtı etkilidir, tükürüğün azalması ağzın kurumasına neden olur. 

Hayvan hücrelerinde golgi cisimciği, mitozun başlangıcından sonra ayrışır ve kaybolur. Ancak mitozun telofaz evresi esnasında tekrar ortaya çıkar; bunun nasıl olduğu konusunda hala kesin bir kanıya varılamamıştır.

Yanıltıcı bir şekilde bitkilerin veya mayaların hücrelerindeki golgi aygıtlarının hücre döngüsü boyunca bozulmadan durduğu gözlenmiştir. Bu farklılığın nedeni bilinmemekle birlikte kısmen golgi proteinlerinin farkından kaynaklandığı düşünülmektedir.


Ayrıca bakın;