Faiz, bir varlığın (genellikle para) başkası tarafından kullanılmasına izin verildiği süre boyunca ödenen bedeldir. Yani, bir kişi veya kurumun başka bir kişiden veya kurumdan borç alması durumunda, borç verenin borcu kullanmasına karşılık olarak alacağı ek ücrettir.

Faiz, temel olarak iki taraflı bir sözleşme veya anlaşma sonucunda oluşur:

 • Borç Alan: Borç alan, bir varlık veya kaynak ihtiyacı olduğunda başka birinden borç alır. Borç alan, belirli bir süre boyunca bu varlığı kullanma hakkına sahip olur.
 • Borç Veren: Borç veren, varlığı başkasına borç veren kişi veya kurumdur. Bu kişi veya kurum, borç alanın varlığı kullanmasına izin verir ve bunun karşılığında belirli bir faiz oranında ek bir gelir elde eder.

Faiz, genellikle yüzde olarak ifade edilir ve borcun miktarı ve süresine göre belirlenir. Örneğin, bir kişi 1.000 TL borç alırsa ve yüzde 5 faiz oranıyla anlaşma yapılırsa, bir yıl sonra borç toplamı 1.000 TL + (1.000 TL x 0.05) = 1.050 TL olacaktır. Bu durumda, borç alan kişi 1 yıl sonra borcunu geri öderken 50 TL ekstra faiz ödemiş olacaktır.

Faizin Ekonomideki Etkisi

Faiz, ekonomide önemli bir rol oynayan bir finansal araçtır. Faiz, borç verenin borç alan kişi veya kuruma borç verdiği para karşılığında alacağı ekstra mali ücrettir. Faiz oranları, merkez bankaları ve finansal piyasalarda belirlenir ve ekonomide bir dizi önemli rolü vardır:

 1. Para Politikası Araçları: Merkez bankaları, ekonomideki para arzını ve kredi faaliyetlerini kontrol etmek ve ekonomik istikrarı sağlamak için faiz oranlarını kullanır. Faiz oranlarını artırarak veya düşürerek para politikasını şekillendirirler. Faiz oranlarının artırılması, harcamaları ve yatırımları azaltarak enflasyonu kontrol etmeye ve aşırı ısınan ekonomiyi yavaşlatmaya yardımcı olurken, faiz oranlarının düşürülmesi ekonomik büyümeyi teşvik edebilir.
 2. Yatırım ve Tüketim Kararları: Faiz oranları, tüketicilerin ve işletmelerin harcama ve yatırım kararlarını etkiler. Düşük faiz oranları, kredi maliyetlerini düşürerek tüketici harcamalarını ve işletmelerin yatırımlarını artırabilir. Yüksek faiz oranları ise tüketici harcamalarını azaltabilir ve işletmelerin yatırımlarını kısıtlayabilir.
 3. Enflasyon Kontrolü: Faiz oranları, ekonomideki talebi yönlendirerek enflasyonu kontrol etmeye yardımcı olur. Düşük faiz oranları talebi artırabilir ve enflasyonu teşvik edebilirken, yüksek faiz oranları talebi sınırlayarak enflasyonu azaltabilir.
 4. Döviz Kurlarının Belirlenmesi: Faiz oranları, ülkenin para biriminin döviz kurları karşısındaki değerini etkiler. Yüksek faiz oranları, yabancı yatırımcıların ülkeye olan talebini artırabilir ve yerel para biriminin değerini yükseltebilir.
 5. Borçlanma ve Tasarruf Davranışları: Faiz oranları, bireylerin borçlanma ve tasarruf tercihlerini etkiler. Yüksek faiz oranları, tasarrufları teşvik ederken, düşük faiz oranları borçlanma eğilimini artırabilir.
 6. Finansal Piyasalarda Yatırım Kararları: Faiz oranları, finansal piyasalarda yatırım yapmak isteyenlerin risk-getiri tercihlerini etkiler. Yüksek faiz oranları, düşük riskli tahvil veya mevduat hesapları gibi güvenli yatırımları cazip hale getirirken, düşük faiz oranları yüksek getiri için daha riskli varlıklara yönlendirebilir.

Faiz, ekonomide enflasyon, istihdam, yatırım, tüketim ve tasarruf gibi birçok ekonomik değişkeni etkileyen önemli bir araçtır. Bu nedenle merkez bankaları ve ekonomi politikası yapıcıları, faiz politikasını dikkatlice yöneterek ekonomik istikrarı sağlamaya ve enflasyonu kontrol etmeye çalışırlar.

Faizin Tarihi

Faiz, ekonomik tarih boyunca uzun bir geçmişe sahip olan önemli bir kavramdır. Faiz, bir kişi veya kurumun borç verdiği paraya karşılık olarak alacağı ekstra mali ücrettir. Faizin tarihi, insanlık tarihinden itibaren çeşitli medeniyetlerde ve ekonomik sistemlerde farklı uygulamalara sahiptir. İşte faizin tarihine ilişkin önemli noktalar:

 • Antik Dönemler: Faiz uygulaması, eski Sümer ve Babil uygarlıklarında yazılı belgelere dayanmaktadır. Bu medeniyetlerde, tarım ürünleri veya diğer mallar üzerinden borçlananlar, belli bir süre sonra daha fazla ürün geri öderlerdi. Bu, erken dönem faiz uygulamasının bir örneğidir.
 • Orta Çağ: Orta Çağ Avrupa’sında, Hristiyanlık öğretilerine dayanarak faiz, günah veya ahlaki olarak kabul edilen bir uygulama olarak görülüyordu. Kilise, faizi yasaklayan bir tutum benimsedi ve “uskok” adı verilen gizli faiz işlemleri gelişti.
 • Yeni Dönem: Yeni Dönemde, faiz uygulamaları ticari faaliyetlerin ve ekonominin gelişmesiyle birlikte yaygınlaşmaya başladı. Avrupa’da Rönesans döneminden itibaren finansal sistemin ve bankacılığın gelişmesiyle, faiz uygulamaları daha yaygın hale geldi.
 • Sanayi Devrimi ve Sonrası: Sanayi Devrimiyle birlikte, ekonomiler modernleşmeye başladı ve finansal sistemler daha karmaşık hale geldi. Merkez bankalarının kurulması, para politikalarının yönetilmesi ve faiz oranlarının kontrolü ekonomi için önemli hale geldi.
 • Günümüz: Günümüzde faiz, modern ekonomilerde yaygın olarak kullanılan bir finansal araçtır. Merkez bankaları, para politikası aracı olarak faiz oranlarını yönetir ve ekonomik istikrarı sağlamak için faiz politikalarını kullanır.

Faiz tarihi, ekonomik, sosyal ve kültürel değişimlere bağlı olarak farklı medeniyetlerde farklı uygulamalar göstermiştir. Günümüzde faiz, ekonomik sistemin ayrılmaz bir parçasıdır ve para politikalarının yönetilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Faiz Çeşitleri

Faiz, borç verilen paranın karşılığında alınan ek mali ücrettir ve farklı koşullara ve uygulamalara bağlı olarak farklı çeşitleri bulunmaktadır. İşte faizin bazı temel çeşitleri:

 1. Sabit Faiz (Düz Faiz): Borç veren, borç alan kişi veya kuruma belli bir süre için sabit bir faiz oranı belirler. Bu oran, borç tutarına bağlı olarak değişmez ve vade sonunda ana paranın üzerine eklenerek geri ödenir.
 2. Değişken Faiz: Borç veren, borç alan kişi veya kuruma belli bir faiz oranı belirler ancak bu oran belli bir dönem sonra değişebilir. Değişken faiz, genellikle belirli bir referans faiz oranına (örneğin LIBOR veya TÜFE) göre ayarlanır.
 3. Amortismanlı Faiz: Borç alan kişi veya kurum, borçtan elde edilen gelirlerle faiz ve ana para ödemelerini belirli periyotlarda gerçekleştirir. Ödemeler, taksitler halinde yapılır ve her taksitte ana para üzerinden faiz hesaplanır.
 4. Bileşik Faiz: Bileşik faiz, belirli bir dönem sonunda faizin ana para üzerine eklenmesi ve sonraki dönemde hesaplanacak faizin bu yeni toplam üzerinden hesaplanmasıdır. Bileşik faiz, zamanla faiz üzerine faiz getirebilir ve daha hızlı bir şekilde borcun büyümesine neden olabilir.
 5. Basit Faiz: Basit faiz, belirli bir dönemde sadece ana paranın üzerine eklenen faizdir. Her periyotta faiz hesaplanır ve toplam borç miktarı artar, ancak sonraki dönemde hesaplanacak faizler önceki dönemlerin faizleri üzerinden hesaplanmaz.
 6. Özel Faiz: Belirli koşullar veya anlaşmalarla belirlenen özel faiz türleri mevcuttur. Örneğin, 0 faizli kredi, altın faizi, döviz faizi gibi özel faiz uygulamaları görülebilir.

Faiz çeşitleri, borç alanın ve borç verenin tercihlerine, ekonomik şartlara, piyasa koşullarına ve finansal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Faiz oranları, ekonomide tüketim, yatırım ve tasarruf gibi birçok finansal kararı etkiler ve ekonomik politikalarda önemli bir rol oynar.