Eylemsizlik ya da atalet; herhangi bir fiziksel maddenin bulunduğu konumu devam ettirme isteğidir. Yani hareket eden  madde harekete, duran bir madde de durmaya devam etmek ister;

Ani fren yapan arabadaki eylemsizliğimiz.
  • Fren yapan bir arabanın içindeki yolcunun öne doğru eğilmesi aslında istemsizmiş gibi görünsede, o hareket yolcunun eylemsizliğini koruma isteğidir.

Eylemsizlik maddeler için ortak özelliktir. Yani maddelerin tümü eylemsiz olmak ister.  Eylemsizlik Newton tarafından 1. hareket yasası olarak ifade edilmiştir; bir cisim üzerine etkiyen dış kuvvetlerin bileşkesi (net kuvvet) sıfır olduğu zaman cismin hareket durumunun değişmeyeceğini söyler.

Genel kullanımda “atalet” terimi, bir nesnenin “hızdaki değişime karşı direnç miktarını” veya daha basit terim ile, “hareket değişikliğine karşı direnci” veya bazen momentumunu ifade edebilir. Bağlama bağlı olarak. “Atalet” terimi, Newton tarafından ilk hareket yasasında “atalet ilkesi” içinde kısaca şöyle anlaşılır; net dış kuvvete tabi olmayan bir nesne sabit bir hızda hareket eder. Böylece, bir nesne hızının veya yönünün değişmesine neden oluncaya kadar bir nesne mevcut hızında hareket etmeye devam edecektir.

Dünyanın yüzeyinde, atalet genellikle yerçekimi ve sürtünme ve hava direncinin etkileri ile maskelenir, her ikisi de hareketli nesnelerin hızını (genellikle dinlenme noktasına) azaltma eğilimindedir. Bu durum, filozof Aristoteles’i , nesnelerin yalnızca onlara kuvvet uygulandığı sürece hareket edeceğine inanması açısından yanlış yönlendirdi.

Atalet ilkesi, günümüzde hala nesnelerin hareketini ve üzerlerine uygulanan kuvvetlerden nasıl etkilendiğini tanımlamak için kullanılan klasik fizikteki temel ilkelerden biridir.


Ayrıca bakın;