Enflasyon, genel olarak bir ekonomide fiyatların sürekli ve genel bir artış eğilimi gösterdiği, para biriminin değerinin düştüğü bir durumu ifade eder. Enflasyon, belirli bir dönemde mal ve hizmetlerin genel fiyat düzeyindeki artışı temsil eder. Bu durumda, aynı miktardaki para birimi daha az mal veya hizmet satın alabilir.

Enflasyon, ekonomik büyüme, para arzı, talep ve arz dengesi, mali politikalar ve diğer faktörler gibi birçok etkene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bir miktar enflasyon normal kabul edilebilirken, aşırı enflasyon ekonomik istikrarı tehdit edebilir ve ciddi ekonomik sorunlara yol açabilir. Enflasyonun birkaç türü vardır:

Enflasyon türleri

 1. Talep Enflasyonu: Talebin artması ve talep ile arz arasındaki dengesizlik nedeniyle ortaya çıkar. Tüketici talebi mal ve hizmetlerin fiyatlarını yukarı doğru itebilir.
 2. Maliyet Enflasyonu: Üretim maliyetlerindeki artışlar, işgücü maliyetleri, enerji fiyatları veya hammadde maliyetleri gibi nedenlerle fiyat artışlarına yol açar.
 3. Para Enflasyonu: Para arzındaki artış, piyasaya daha fazla para sürülmesi sonucunda ortaya çıkar. Bu durumda, para biriminin değeri düşer ve fiyatlar genel olarak yükselir.

Enflasyonun bazı olumsuz etkileri vardır. Sabit gelire sahip bireylerin alım gücü azalır, tasarrufların değeri düşer, yatırımcılar riskli yatırımlara yönelebilir ve ekonomik istikrarı tehdit edebilir. Bu nedenle, merkez bankaları ve hükümetler genellikle enflasyonu kontrol etmek ve istikrarı sağlamak için para politikaları ve diğer tedbirler alır. Enflasyon hedeflemesi, para politikasının önemli bir unsuru olabilir, bu durumda merkez bankaları belirli bir enflasyon hedefi belirler ve politikalarını buna göre uygularlar.

Enflasyonun tarihçesi

Enflasyon, para biriminin genel fiyat seviyelerinin sürekli ve sürdürülen bir şekilde artması olarak tanımlanır. Enflasyonun tarihi, insanlık tarihine uzanan bir süreçtir ve ekonomik sistemlerin ve para kullanımının evrimiyle yakından ilişkilidir. İşte enflasyonun tarihçesi hakkında genel bir bakış:

 • Antik Dönem: Enflasyonun tarihi, antik dönemlere kadar uzanır. Antik Roma ve Yunanistan gibi uygarlıklarda, para birimlerinin değeri zaman içinde değişiyordu ve fiyatlar yavaş yavaş artıyordu. Bunun nedeni, o dönemlerde para birimlerinin altın ve gümüş gibi değerli metallerden yapılmış olmasıydı ve bu metallerin arzı sınırlıydı.
 • Orta Çağ: Orta Çağ’da da enflasyon süreci devam etti. Orta Çağ Avrupa’sında, feodal toplumun dengesiz ekonomik yapıları ve savaşlar, para birimlerinin değerinin düşmesine ve fiyatların artmasına neden oldu.
 • Modern Dönem: Sanayi Devrimi ve modern dönemde enflasyonun tarihi, hızlanarak devam etti. Sanayileşme, üretimin artmasına ve talebin artmasına yol açtı. Daha fazla üretim, para birimlerinin değerini düşürdü ve fiyatları artırdı.
 • 20. yüzyıl, önemli ekonomik dalgalanmalar ve enflasyon dönemleri yaşadı. Dünya Savaşları, Büyük Buhran gibi olaylar, ekonomilerde durgunluğa ve yüksek enflasyon dönemlerine neden oldu.

Günümüzde is enflasyon düzeyleri ülkeler ve bölgeler arasında farklılık gösterir. Merkez bankaları ve hükümetler, enflasyonu kontrol etmek ve istikrarlı bir ekonomi sağlamak için para politikaları ve mali politikalar uygularlar.

Enflasyon, ekonomik faaliyetlerin ve para birimlerinin karmaşıklığından dolayı sürekli olarak değişebilir. Ekonomistler ve merkez bankaları, enflasyonun etkilerini anlamak ve kontrol altında tutmak için sürekli olarak analizler ve politikalar geliştirirler. Enflasyonun tarihi, ekonomik gelişimin bir parçası olarak sürekli olarak evrim geçirmiştir ve ekonomi biliminin önemli bir konusunu oluşturur.

Enflasyon ve deflasyon arasındaki farklar

Enflasyon ve deflasyon, ekonomik terimler olup, fiyat seviyelerinin genel düzeyindeki değişimi ifade ederler. İşte enflasyon ve deflasyon arasındaki temel farklar:

Enflasyon

 1. Enflasyon, fiyat seviyelerinin genel düzeyinin sürekli ve sürdürülen bir şekilde artmasıdır.
 2. Para biriminin satın alma gücünün düşmesine ve mal ve hizmetlerin daha yüksek fiyatlardan satılmasına neden olur.
 3. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) veya üretici fiyat endeksi (ÜFE) gibi göstergelerle ölçülür.
 4. Enflasyon, ekonomide genellikle talep ve arz dengesizlikleri, mali ve para politikalarındaki değişiklikler veya doğal afetler gibi çeşitli nedenlerle meydana gelir.
 5. Hafif enflasyon, fiyat artışlarının ekonomi için normal ve kabul edilebilir olduğu bir durumdur, ancak hiperenflasyon gibi aşırı yüksek enflasyon düzeyleri ekonomiler için ciddi sorunlar yaratabilir.

Deflasyon

 1. Deflasyon, fiyat seviyelerinin genel düzeyinin sürekli ve sürdürülen bir şekilde düşmesidir.
 2. Para biriminin satın alma gücünün artmasına ve mal ve hizmetlerin daha düşük fiyatlardan satılmasına neden olur.
 3. Enflasyonun tam tersi bir süreçtir ve genellikle ekonomide talep eksikliği veya düşük tüketici harcamaları gibi nedenlerle meydana gelir.
 4. Deflasyon, ekonomik durgunluğu ve işsizliği artırabilir çünkü tüketiciler ve işletmeler, gelecekte daha düşük fiyatlar bekleyerek harcamalarını erteleyebilir ve yatırımlarını azaltabilir.
 5. Aşırı düşük deflasyon düzeyleri de ekonomik sorunlar yaratabilir ve deflasyonun kontrol edilmesi zor olabilir.
 6. Enflasyon ve deflasyon, ekonominin normal döngüsünün bir parçası olabilir ve ekonomistler, merkez bankaları ve hükümetler, bu fiyat dalgalanmalarını dengelemek ve ekonomide istikrarı sağlamak için para politikaları ve mali politikalar kullanır. İdeali, ılımlı enflasyon düzeylerine sahip istikrarlı bir ekonomidir, ancak aşırı yüksek enflasyon veya deflasyon gibi durumlar ekonomik istikrarsızlığa yol açabilir.