Emanuel Karasu (Yahut Emanuel Karaso – Emanuel Carasso) 1862 senesinde Selanik’te doğmuş Yahudi asıllı avukat ve siyasetçidir.

Jön Türkler’in en tanınmış üyelerindendir. Yahudi asıllı tüccar bir aileye mensuptur. Osmanlı’da hukuk eğitimi almış ve Selanik’te avukatlık yapmıştır. Emanuel Karasu, Selanik’teki Makedonya Risorta Masonik Locası’nın üyeleri arasında yer almaktadır (bazı kaynaklara göre kurucusudur). Osmanlı Devletinde ki masonik faaliyetlerin öncüsü olarak bilinir. Mason locaları ve bazı gizli cemiyetler, Selanik’te devrimci radikal görüşlere sahip ve araşarında Taşat Paşa’nın da blunduğu Jön Türkler’in buluşma yeridir. Karasu, Selanik’te avukatlık yaparken İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olmuştur ve cemiyetin müslüman olmayan ilk üyesidir.

1908 yılında II. Meşrutiyet’in ilanından Osmanlı Devleti’nin idaresinde yetkili olarak Selanik’ten Meclis-i Mebusan’a girdi. Nisan 1909’da Sultan II. Abdülhamid’e tahttan indirilmesini bildiren, Ermeni Aram Efendi ve Arnavut Esad Toptani ile birlikte dört kişiden biridir. Balkan Savaşında Selanik Yunanistan’a kaybedilince 1914 yılında İstanbul’dan mebus olarak tekrar meclise seçilmiştir.

Türkiye’nin değişik Musevi kuruluşlarının işbirliği yapması için çalışmalarda bulunmuş, Türk Yahudileri’nin önce Türk sonra Musevi olduğunda ısrarcı olmuş, Filistin’de Siyonist yerleşimine karşı çıkmıştır. İtalya – Türkiye Savaşının antlaşma ile bitirilmesi için görüşmeler de bulunan ve Selanik’in enternasyonal bir şehir olmasına çalışan komitenin bir üyesiydi. Mondros Mütarekesi sonrasında İtalya’da Trieste’ye yerleşti ve 1934 yılında aynı yerde öldü. Naaşı Arnavutköy’de Yahudi mezarlığında gömülmüştür.

1912 yılında, Osmanlı’nın Balkan Savaşları sırasında Selanik’ten Fransa’ya göç eden ve Türkiye’de hala varlığını sürdüren Danone grubunun kurcusu İzak Karasu’nun (Isaac Carasso) amcası ve Daniel Carasso’nun büyük amcasıdır.