Devalüasyon, bir ülkenin resmi para biriminin (genellikle ulusal para birimi) diğer ülke para birimleri karşısında değerinin bilinçli bir şekilde düşürülmesi işlemidir. Bu, ülkenin para biriminin yabancı para birimleri karşısında düşük bir değere sahip olmasına ve döviz kurlarının artmasına yol açar.

Devalüasyon, genellikle merkez bankaları veya hükümetler tarafından ekonomik politika aracılığıyla uygulanır. Bir ülke, para biriminin değerini bilinçli bir şekilde düşürerek, ihracatın teşvik edilmesini, ithalatın azaltılmasını ve dış ticaret dengesini iyileştirmeyi amaçlar. Devalüasyonun ana nedenleri arasında ekonomik dengesizlikler, cari açık, döviz rezervlerinde azalma, rekabet gücünün kaybı ve dış ticarette sorunlar yer alabilir.

Devalüasyon, bir ülkenin resmi para biriminin, diğer ülkelerin para birimleri karşısında değer kaybı yaşamasıdır. Devalüasyonun sebepleri ve etkileri aşağıda açıklanmıştır:

Devalüasyonun Sebepleri:

 1. Dış Ticaret Dengesi Sorunu: Bir ülkenin ithalatı, ihracatından daha fazla olduğunda, dış ticaret açığı oluşur. Dış ticaret açığı, yerel para biriminin değer kaybetmesine neden olabilir ve bu durumda ülke, para birimini devalüe etmek zorunda kalabilir. Devalüasyon, ihracatın artmasına ve ithalatın azalmasına yardımcı olabilir.
 2. Rekabetçilik Sorunu: Bir ülkenin rekabet gücü düşükse, dış pazarlarda mallarını satmakta zorlanabilir ve yabancı mallar yerel ürünlerin yerini alabilir. Devalüasyon, ülkenin mal ve hizmetlerini yabancı pazarlarda daha rekabetçi hale getirerek ihracatı artırabilir.
 3. Dış Borç Yükümlülükleri: Bir ülkenin yabancı para cinsinden borcu varsa ve yerel para birimi değer kaybediyorsa, borçlarının gerçek değeri artar ve geri ödeme yükümlülükleri artabilir. Bu durumda, ülke para birimini devalüe ederek borçlarını daha az maliyetle geri ödemeyi amaçlayabilir.

Devalüasyonun Etkileri:

 1. İhracattaki Artış: Devalüasyon, yerel para biriminin değer kaybettiği durumda ihracatçıların mallarını daha ucuz hale getirerek ihracatı teşvik eder. Bu, dış pazarda rekabet gücünü artırabilir ve ihracatı artırabilir.
 2. İthalattaki Azalma: Devalüasyon, ithal ürünlerin yerli ürünlere göre daha pahalı hale gelmesine neden olabilir. Bu, ithalat talebinin azalmasına ve yerli ürünlerin tüketilmesinin teşvik edilmesine yol açabilir.
 3. Enflasyon Artışı: Devalüasyon, ithalatın maliyetinin artmasına ve dolayısıyla tüketici fiyatlarının yükselmesine neden olabilir. Bu da ülkede enflasyonun artmasına yol açabilir.
 4. Dış Borç Yükümlülüklerinde Azalma: Yabancı para cinsinden borcu olan bir ülkenin para birimindeki değer kaybı, dış borç yükümlülüklerini yerel para cinsinden azaltabilir ve geri ödeme kolaylığı sağlayabilir.
 5. Yatırım Teşviki: Devalüasyon, yabancı yatırımcılar için ülkenin varlıklarını daha ucuz hale getirebilir ve yatırım teşvikleri sağlayabilir.

Devalüasyon, bir ülkenin ekonomik durumuna ve para politikasına bağlı olarak çeşitli sonuçlar doğurabilir. Devalüasyonun etkileri, diğer ekonomik faktörlerle birleştirilerek anlamlandırılmalı ve ekonomik politika yapıcıları tarafından dikkatlice yönetilmelidir.

Türkiye tarihinde devalüasyon

Türkiye tarihinde çeşitli ekonomik dönemlerde devalüasyonlar yaşamıştır. Devalüasyonlar, Türk lirasının değer kaybettiği ve yabancı para birimleri karşısında düşük bir değere sahip olduğu dönemlerde gerçekleşmiştir. İşte Türkiye’nin önemli devalüasyon dönemlerinden bazıları:

 1. 1946 Devalüasyonu: Türkiye’nin ilk büyük devalüasyonu, 1946 yılında gerçekleşti. Bu devalüasyon, II. Dünya Savaşı sonrasında ekonomik zorluklarla karşılaşan Türkiye için yapıldı.
 2. 1960 Devalüasyonu: Türkiye, 1960 yılında ekonomik dengesizliklerle karşı karşıya kaldı ve bu dönemde bir devalüasyon yaşandı.
 3. 1970 Devalüasyonu: 1970’lerde Türkiye, ekonomik kriz ve dış ticaret açığıyla mücadele ederken, birkaç defa devalüasyon gerçekleştirdi.
 4. 1994 Devalüasyonu: 1994 yılında Türkiye, büyük bir ekonomik kriz yaşadı ve Türk lirasında önemli bir değer kaybı yaşandı. Bu dönemde büyük bir devalüasyon gerçekleşti.
 5. 2001 Devalüasyonu: Türkiye, 2001 yılında büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı ve Türk lirasında önemli bir değer kaybı yaşandı. Bu dönemde devalüasyon gerçekleşti ve Türkiye, IMF ile bir mali yardım programı başlattı.

Yukarıdaki dönemler Türkiye’nin önemli devalüasyon dönemlerinden bazılarıdır. Türkiye’nin ekonomik tarihinde, ekonomik dengesizlikler ve krizler dönemlerinde devalüasyonlar gerçekleştirilmiştir. Devalüasyonlar, dış ticaret açıklarını kapatmak, ihracatı teşvik etmek veya ekonomik istikrarı sağlamak gibi çeşitli nedenlerle yapılmıştır. Ancak devalüasyonlar genellikle enflasyonu artırabilir ve ekonomik belirsizliklere yol açabilir.