Determinizm ya da genel olarak nedensellik, olay ve olguların belirli bir şekilde birbirine bağlı olması, var olan her şeyin bir nedeni olması ya da bir nedene bağlanarak açıklanabilir olması, dolayısıyla belirli nedenlerin belli sonuçları yaratacağı, aynı nedenlerin aynı sonuçları vereceğini iddia eden felsefe ve dünya görüşü.

Belirli bir olguyu bir olguyu bilmek onun nedenini bilmek demektir ve bu bakımdan “neden?” sorusu bilimin temel sorusu olarak görülür, çünkü bildiğimiz her şey birilerinin neden diye sormasıyla ortaya çıkmış. Bu sebeple 20. yüzyılın başlarına kadar bilimin temel yasası olarak nedensellik ilkesi öne sürülmüştür. Ancak kuantum fiziğinin ortaya çıkması ve geliştirilmesiyle birlikte bilimsel olarak nedensellik kavramı tartışmalı bir konuma gelmiştir, günümüzde hala tartışılmaktadır. Felsefe tarihi boyunca da nedensellik, epistemoloji, ontoloji, metafizik belirsizlik, nedensellik-özgür irade gibi konu başlıklarıyla hep bir tartışma konusu olmuştur.


Ayrıca bakın;

İleri okuma ve dış bağlantılar;