Deneme, yazarın kişisel deneyimlerini, düşüncelerini, gözlemlerini veya fikirlerini serbestçe ifade etmek için kullandığı bir yazı türüdür. Deneme yazıları, yazarın özgün sesini kullanmasına ve kişisel bir bakış açısını okuyuculara iletmeye olanak tanır. Genellikle düşünsel bir keşif sürecini yansıtır ve bir konuyu ele alırken yazarın içsel düşünce süreçlerini açığa çıkarır.

Denemelerin ana özellikleri

 1. Kişisel İfade: Deneme yazıları, yazarın kişisel düşüncelerini ve duygularını ifade etmesine izin verir. Yazarın kendi deneyimlerine veya bakış açısına dayanır.
 2. Özgün Ses: Her deneme, yazarın özgün sesini yansıtır. Bu, yazarın benzersiz tarzını ve kişiliğini yansıtan bir anlatımı içerir.
 3. Çeşitli Konular: Deneme, geniş bir konu yelpazesi içerebilir. Yazarlar, günlük yaşam, sanat, kültür, toplumsal meseleler, deneyimler veya herhangi bir ilgi çekici konuyu ele alabilirler.
 4. Düşünsel Keşif: Deneme yazıları, yazarın düşünsel bir keşif sürecini yansıtabilir. Yazar, bir konuyu düşünme, analiz etme ve sorgulama fırsatı bulur.
 5. Öznel Bakış Açısı: Denemeler, genellikle yazarın öznel bakış açısını yansıtır. Yazarın kendi deneyimlerine ve görüşlerine dayanır.
 6. Kısa ve Etkileyici: Denemeler genellikle kısa ve yoğun bir şekilde yazılır. Okuyucunun ilgisini çekmeyi ve düşündürmeyi amaçlar.
 7. Anekdotlar ve İllüstrasyonlar: Denemeler, yazarın fikirlerini desteklemek veya açıklamak için anekdotlar, örnekler veya illüstrasyonlar kullanabilir.
 8. Yazarın Tutumu: Yazarın denemede ne düşündüğü kadar, nasıl düşündüğü de önemlidir. Yazarın kişisel bakış açısı ve düşünce süreci izleyiciye sunulur.
 9. Dil ve Üslup: Denemeler, dili etkili bir şekilde kullanmayı gerektirir. Yazarlar, dilin gücünü kullanarak okuyucuları etkilemeye çalışır.

Denemeler, gazete ve dergilerde sıkça bulunan bir yazı türüdür ve yazarlar, denemeler aracılığıyla düşüncelerini ve görüşlerini geniş bir okuyucu kitlesiyle paylaşırlar. Denemeler, düşünsel zenginliklerini ve düşünce yeteneklerini sergileme fırsatı sunar.

Türk Edebiyatında Deneme Türü

Türk edebiyatında deneme, Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Türk edebiyatının farklı dönemlerinde birçok ünlü deneme yazarı ve eserler ortaya çıkmıştır.

 1. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi (13. Yüzyıldan 19. Yüzyıla kadar): Osmanlı İmparatorluğu‘nda, özellikle Divan Edebiyatı döneminde, deneme türü “Münşeat” adıyla bilinirdi. Bu türdeki eserler, genellikle şairlerin veya aydınların günlük yaşamlarını, düşüncelerini ve deneyimlerini anlattıkları yazılardır. Örnek olarak, Baki’nin “Hüsn ü Aşk” adlı eseri ve Naima’nın “Tarih-i Naima” adlı eseri verilebilir.
 2. Tanzimat Dönemi (19. Yüzyıl): Tanzimat Dönemi’nde, Batılı etkilerin artmasıyla birlikte deneme türü Türk edebiyatında daha da belirgin hale geldi. Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal ve Ziya Paşa gibi Tanzimat dönemi yazarları, deneme türünde önemli eserler ürettiler. Namık Kemal’in “Cevahir-i Beyda” adlı eseri bu dönemin önemli deneme örneklerindendir.
 3. Servet-i Fünun Dönemi (19. Yüzyılın Sonları – 20. Yüzyıl Başları): Servet-i Fünun döneminde, özellikle Ahmet Rasim ve Halit Ziya Uşaklıgil gibi yazarlar deneme türünde önemli çalışmalar yaptılar. Bu dönemde denemeler, Batı düşüncesinin etkisiyle daha eleştirel ve analitik bir yaklaşımla yazıldı.
 4. Cumhuriyet Dönemi (20. Yüzyıl): Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla birlikte deneme türü, edebiyatın ve düşünce hayatının önemli bir parçası haline geldi. Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahya Kemal Beyatlı, Cemil Meriç, Ahmet İnsel ve Rasim Özdenören gibi yazarlar, Cumhuriyet döneminde Türk deneme geleneğine katkıda bulunan isimler arasında yer aldılar.
 5. Günümüz: Günümüzde de Türk edebiyatında deneme türü önemini sürdürmektedir. Birçok yazar ve düşünür, denemeler aracılığıyla farklı konuları ele almakta ve okuyucularıyla düşüncelerini paylaşmaktadır.

Deneme türü, Türk edebiyatının farklı dönemlerinde değişik biçimlerde gelişmiş ve çeşitlenmiştir. Türk deneme geleneği, yazarların kişisel deneyimlerini, düşüncelerini ve fikirlerini ifade etmelerine olanak tanırken, aynı zamanda toplumsal ve kültürel meselelere de ışık tutmuştur.


Benzer Konular;

Konuyla İlgili Dış Bağlantılar;