Deflasyon, bir ekonomide genel fiyat seviyelerinin sürekli ve sürdürülen bir şekilde düşmesidir. Bu durumda, mal ve hizmetlerin fiyatları zamanla azalır ve para biriminin satın alma gücü artar. Yani, aynı miktardaki para daha fazla mal veya hizmet satın alabilir hale gelir.

Deflasyon, ekonomik durgunluk dönemlerinde veya talep eksikliği olduğu durumlarda görülebilir. Tüketici harcamalarının azaldığı veya işletmelerin üretim ve yatırımlarını ertelediği durumlarda talep düşer ve mal ve hizmetlerin fiyatları düşer. Aynı zamanda, üretim maliyetlerindeki düşüşler veya teknolojik gelişmeler de deflasyona neden olabilir.

Deflasyonun ekonomi üzerinde çeşitli etkileri vardır:

 • Tüketiciler: Deflasyon, tüketiciler için fiyat düşüşleri ve satın alma gücünün artması anlamına gelir. Ancak aşırı düşük fiyatlar, tüketicileri harcamalarını ertelemeye veya beklemeye yönlendirebilir.
 • İşletmeler: Deflasyon, işletmelerin gelirlerini düşürebilir ve kar marjlarını sıkıştırabilir. Bu durumda işletmeler, maliyetleri düşürme veya üretimi azaltma eğiliminde olabilirler.
 • İşsizlik: Deflasyon, talep eksikliği nedeniyle işsizlik oranını artırabilir. Düşük talep, üretim ve istihdamı azaltabilir.
 • Borçlular: Deflasyon döneminde borçlular, borçlarını geri ödeme konusunda zorlanabilir. Çünkü borçları nominal değeri düşerken, gerçek değeri artar.

Merkez bankaları ve hükümetler, deflasyonun olumsuz etkilerini hafifletmek için para politikaları ve mali politikalar kullanabilirler. Ekonomide istikrarı sağlamak için deflasyonu önlemek veya kontrol altında tutmak önemlidir. İdeal ekonomik durum, sürdürülebilir bir enflasyon düzeyine sahip olan istikrarlı bir ekonomidir.

Dezenflasyon, enflasyonunun yüksek olduğu dönemlerde ekonomik istikrarı sağlamak ve fiyat artış hızını kontrol altına almak için uygulanan ekonomik politikalarla gerçekleştirilebilir. Tarihte bazı dezenflasyon örnekleri:

 1. 1970’lerde ABD Dezenflasyonu: 1970’lerde ABD, yüksek enflasyon ve işsizlik oranlarıyla mücadele ediyordu. 1980’lerin başlarında Federal Rezerv Bankası Başkanı Paul Volcker tarafından uygulanan sıkı para politikaları, enflasyonu kontrol altına almak için kullanıldı. Faiz oranlarının yükseltilmesi ve para arzının sıkılaştırılmasıyla enflasyon hızı düşürüldü, ancak ekonomi kısa bir dönemde resesyona girdi. Bu süreç, “Volcker Şoku” olarak adlandırıldı ve enflasyonun düşürülmesinde etkili oldu.
 2. 1980’lerde İngiltere Dezenflasyonu: 1970’lerin sonunda ve 1980’lerin başlarında, İngiltere de yüksek enflasyon ve işsizlik oranlarıyla karşı karşıyaydı. İngiliz hükümeti, Başbakan Margaret Thatcher liderliğinde sıkı para politikaları ve bütçe kısıtlamaları uyguladı. Bu politikalar, enflasyonu düşürmek ve ekonomiyi yeniden dengelemek için kullanıldı.
 3. 1990’lar Japonya Dezenflasyonu: 1980’lerin sonunda ve 1990’ların başında, Japonya, finansal balonlar ve yüksek varlık fiyatlarından kaynaklanan bir enflasyon dalgası yaşadı. Bu durum, 1990’lı yıllarda “Kayıp On Yıl” olarak adlandırılan döneme neden oldu. Japon hükümeti ve merkez bankası, para politikalarını gevşeterek ve mali teşviklerle ekonomiyi canlandırmaya çalıştı. Ancak deflasyon riski ve düşük büyüme, uzun süreli bir ekonomik durgunluğa yol açtı.

Dezenflasyon, ekonomik istikrarı sağlamak ve fiyat artışlarını kontrol altında tutmak için kullanılan bir araçtır. Ancak dezenflasyon politikalarının uygulanması zorlu ve dikkatli bir dengeleme gerektirir. Aşırı sıkı para politikaları ve bütçe kısıtlamaları, ekonomiyi olumsuz etkileyebilir ve istenmeyen sonuçlara yol açabilir.

Enflasyon ve Dezenflasyon farkları

Enflasyon ve deflasyon, ekonomik terimler olup, fiyat seviyelerinin genel düzeyindeki değişimi ifade ederler. İşte enflasyon ve deflasyon arasındaki temel farklar:

Enflasyon

 1. Enflasyon, fiyat seviyelerinin genel düzeyinin sürekli ve sürdürülen bir şekilde artmasıdır.
 2. Para biriminin satın alma gücünün düşmesine ve mal ve hizmetlerin daha yüksek fiyatlardan satılmasına neden olur.
 3. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) veya üretici fiyat endeksi (ÜFE) gibi göstergelerle ölçülür.
 4. Enflasyon, ekonomide genellikle talep ve arz dengesizlikleri, mali ve para politikalarındaki değişiklikler veya doğal afetler gibi çeşitli nedenlerle meydana gelir.
 5. Hafif enflasyon, fiyat artışlarının ekonomi için normal ve kabul edilebilir olduğu bir durumdur, ancak hiperenflasyon gibi aşırı yüksek enflasyon düzeyleri ekonomiler için ciddi sorunlar yaratabilir.

Deflasyon

 1. Deflasyon, fiyat seviyelerinin genel düzeyinin sürekli ve sürdürülen bir şekilde düşmesidir.
 2. Para biriminin satın alma gücünün artmasına ve mal ve hizmetlerin daha düşük fiyatlardan satılmasına neden olur.
 3. Enflasyonun tam tersi bir süreçtir ve genellikle ekonomide talep eksikliği veya düşük tüketici harcamaları gibi nedenlerle meydana gelir.
 4. Deflasyon, ekonomik durgunluğu ve işsizliği artırabilir çünkü tüketiciler ve işletmeler, gelecekte daha düşük fiyatlar bekleyerek harcamalarını erteleyebilir ve yatırımlarını azaltabilir.
 5. Aşırı düşük deflasyon düzeyleri de ekonomik sorunlar yaratabilir ve deflasyonun kontrol edilmesi zor olabilir.
 6. Enflasyon ve deflasyon, ekonominin normal döngüsünün bir parçası olabilir ve ekonomistler, merkez bankaları ve hükümetler, bu fiyat dalgalanmalarını dengelemek ve ekonomide istikrarı sağlamak için para politikaları ve mali politikalar kullanır. İdeali, ılımlı enflasyon düzeylerine sahip istikrarlı bir ekonomidir, ancak aşırı yüksek enflasyon veya deflasyon gibi durumlar ekonomik istikrarsızlığa yol açabilir.