Cıva sembolü “Hg” ile gösterilen, 80 atom numarasına sahip olan metal elementtir. Cıva, oda sıcaklığında sıvı olma özelliğiyle bilinir ve dikkat çeker. Oda sıcaklığında (-39 °C) cıva katı formda bulunurken, sıvı formda (-39 °C ila 357 °C) da bulunabilir. Bu özelliği nedeniyle eski zamanlarda termometrelerde yaygın olarak kullanılmıştır.

Cıva, bazı endüstriyel uygulamalarda, elektrikli cihazlarda, cıva buhar lambalarında, kimya endüstrisinde ve diş amalgamlarında (cıvanın, metaller ile yaptığı karışım) kullanılır. Bununla birlikte, zehirleyici bir metaldir ve aşırı maruz kalma insan sağlığı için tehlikeli olabilir. Bu nedenle, güvenli kullanım ve uygun atık yönetimi önemlidir. Doğada cıva sülfür cevheri şeklinde bulunur ve madencilik yoluyla çıkarılır.

“Cıva” kelimesi, Latincede “hydrargyrum” kelimesinden türetilmiştir. “Hydrargyrum”, Yunanca kökenli bir kelimedir: “hydor” (su) ve “argyros” (gümüş) köklerinden gelir. Bu kelime, cıvanın gümüş gibi parlak ve sıvı bir metal olmasından dolayı kaynaklanır.

Daha sonra, bu kelime zamanla farklı dillerde “cıva” şeklinde evrildi. Günümüzde Türkçe, İngilizce ve birçok diğer dilde “cıva” veya benzeri bir kelime olarak kullanılmaktadır. Cıva ve cıva bileşikleri, tarih boyunca farklı kültürlerde kullanılmış ve bilinmiş bir elementtir.

Cıva Elementinin Özellikleri

Oda sıcaklığında sıvı olan cıva metali
 • Cıva, tek başına bir element olarak genellikle sıvı haldedir ve oda sıcaklığında metalik, gümüşümsü z bir renge sahiptir.
 • Oda sıcaklığında sıvı olması nedeniyle nadir bir özellik taşır ve bu özelliğiyle tanınır.
 • Erime noktası -38.83°C ve kaynama noktası 356.73°C’dir.
 • Kimyasal olarak kararlı bir elementtir ve genellikle diğer maddelerle reaksiyona girmeyen bir yapıya sahiptir. Asitler ve bazlar cıva üzerinde etkili olabilir, ancak bu reaksiyonlar genellikle yavaş ve kısıtlıdır.

Kullanım Alanları

 • Termometreler: Geleneksel cam termometrelerde cıva kullanılır. Ancak, sağlık ve çevre endişeleri nedeniyle bu uygulama giderek azalmaktadır ve dijital termometreler tercih edilmektedir.
 • Barometreler: Atmosferik basıncı ölçmek için kullanılan barometrelerde de cıva kullanılır.
 • Bazı tıbbi cihazlarda, özellikle tansiyon aletlerinde kullanılan manometrelerde cıva yer alır.
 • Flüoresan Lambalar: Kompakt flüoresan lambalarda ve diğer aydınlatma cihazlarında cıva buharı kullanılır.
 • Bazı düğme hücre pillerinde cıva oksitli çinko anotlarında kullanılır.
 • Bazı kimyasal süreçlerde katalizör olarak kullanılır.
 • Metalurji: Bazı metalurjik işlemlerde cıva kullanılır.
 • Cıva bazlı ölçüm aletleri, hassas ölçümler ve deneyler için kullanılır.
 • Bazı elektronik bileşenlerde, özellikle rölelerde ve bazı anahtar ve kontaklarda cıva kullanılır.
 • Altın ve gümüş madenciliğinde cıva, altın ve gümüşü ayırmak için kullanılır.

Cıva toksik bir element olduğu için, kullanımı ve imhası özenle kontrol edilmelidir. Aşırı cıva maruziyeti sağlık açısından tehlikeli olabilir ve çevre kirliliği yaratabilir. Bu nedenle, cıva kullanımında ve atık yönetiminde güvenlik önlemleri alınmalı ve kontrollü bir şekilde yönetilmelidir.


Benzer İçerikler:

Dış bağlantılar: