Çekirdekçik ya da nükleolus, ökaryot hücrelerin çekirdeklerinin içinde bulunan zarsız bir yapıdır. Bakteriler, çekirdek içeren alyuvarlar ve sperm hücreleri dışında bütün canlı hücrelerde bulunan küresel yapıda bir cisimdir. Çekirdekçikler, ilk olarak Barbara McClintock tarafından tanımlanmıştır. Çekirdekçiğin yapısının %10-20 kadarı RNA’dan %70-80’i ise proteinden oluşur. Protein kısmının bir bölümü enzim yapısına daha büyük bir bölümü ise ribozomun yapısına girecek olan ribozomal proteine dönüşür. Çekirdekçiğin görevi; ribozomal RNA (rRNA) transkripsiyonu yapmak ve hücre içinde bunları birleştirmektir. Çekirdekçiklerdeki işlev bozuklukları çok çeşitli hastalıklara sebep olabilmektedir.

Çekirdekçiğin Yapısı

Çekirdekçik üç farklı bölgeden; ipliksi (fibriler) bölge (FC), yoğun ipliksi bölge (DFC) ve tanecikli (granüler) bölge (GC) oluşur. Yalnızca elektron mikroskonu ile görüntülenebilir ve bu görüntülere göre ipliksi bölgede uzunluğu çapının yaklaşık olarak iki katı olan fibriler proteinler bulunmaktadır. Tanecikli bölge ise daha çok çekirdekçiğin çevresinde bulunur ve granüllü yapıdadır. Yoğun ipliksi bölge, henüz olgunlaşmamış ribozom alt birimlerinden oluşur.

 


Ayrıca bakınız;

Kaynak ve ileri okuma için;