Bütçe açığı, bir devletin veya hükümetin belirli bir dönemde (genellikle bir yıl) harcamalarının, gelirlerini aşması sonucu oluşan mali durumdur. Bu durumda, hükümetin toplam harcamaları, elde ettiği gelirlerden fazla olur ve farkı finanse etmek için borçlanma veya başka finansman yöntemleri kullanması gerekir.

Bütçe açığı, devletin gelirleri ile harcamaları arasındaki farkı gösterir. Eğer hükümetin harcamaları gelirlerini aşıyorsa, bütçe açığı oluşur. Tam tersi durumda, yani hükümetin gelirleri harcamalarından fazlaysa, bütçe fazlası oluşur.

Bütçe açığı, hükümetin mali politikasını etkileyen önemli bir ekonomik göstergedir, çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin, ekonomik durgunluk dönemlerinde gelirlerde düşüş ve harcamalarda artış görülebilir. Ayrıca, savunma harcamaları, sosyal hizmetler, altyapı yatırımları gibi nedenlerle de bütçe açığı oluşabilir.

Bütçe açığı oluşturmanın doğal sonucu, hükümetin borçlanması ve kamu borcunun artmasıdır. Borçlanma, genellikle tahvil veya devlet iç borçlanma senetleri gibi finansal araçlar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu borçlanma, hükümetin bütçe açığını finanse etmesine ve faiz ödemesiyle birlikte kamu borcunu artırmasına yol açar.

Bütçe açığı, uzun vadede sürdürülebilir olmadığında ve kamu borç stoku aşırı seviyelere ulaştığında ekonomik riskler oluşturabilir. Bu nedenle, hükümetler genellikle makroekonomik dengeyi sağlamak ve sürdürülebilir bütçe politikaları izlemek için bütçe açığını kontrol altında tutmaya çalışırlar. Ayrıca, bütçe açığı oluştuğunda, hükümetin ekonomik politikaları ve gelir-gider dengesini gözden geçirmesi gerekebilir.

Bütçe Açığının Nedenleri

Bütçe açığı, bir hükümetin veya kuruluşun gelirlerinin harcamalarını aşması durumunu ifade eder. Bütçe açığının birden fazla nedeni olabilir ve genellikle ekonomik, siyasi ve yapısal faktörlerden kaynaklanabilir. İşte bütçe açığının yaygın nedenlerinden bazıları:

 1. Düşük Gelir veya Gelir Azalması: Vergi gelirleri, işletme gelirleri ve diğer gelir kaynakları yetersiz olabilir veya ekonomik durgunluk dönemlerinde düşebilir. Bu durumda gelirlerin harcamaları karşılamaması bütçe açığına neden olabilir.
 2. Yüksek Harcamalar: Hükümetler, kamu hizmetleri, altyapı projeleri, sağlık, eğitim gibi alanlara yatırım yapar ve bu harcamalar zaman zaman bütçe açığını artırabilir. Ayrıca, savunma harcamaları gibi acil veya büyük harcamalar da bütçe açığını etkileyebilir.
 3. Sosyal Yardımlar ve Transfer Ödemeleri: Hükümetler, ekonomik yardımlar, işsizlik ödemeleri, emekli maaşları gibi sosyal programlar ve transfer ödemeleri yapar. Bu tür harcamalar, bütçe açığını artırabilir.
 4. Düşük Ekonomik Büyüme: Ekonomik büyüme durgun olduğunda, gelirler azalabilir ve işsizlik oranı yükselir. Bu durum, gelir vergisi gelirlerinin azalmasına ve sosyal güvenlik harcamalarının artmasına neden olarak bütçe açığını büyütebilir.
 5. Faiz Harcamaları: Hükümetler, borç alırken faiz ödemek zorundadır. Yüksek borç seviyeleri ve yüksek faiz oranları, bütçenin büyük bir kısmının faiz ödemelerine ayrılmasına neden olabilir.
 6. Yapısal Faktörler: Bazı ülkelerde vergi tahsilatı zayıf olabilir, vergi kaçakçılığı yaygın olabilir veya vergi sistemi etkili olmayabilir. Bu tür yapısal sorunlar bütçe açığını artırabilir.
 7. Demografi: Yaşlanan bir nüfus, emekli maaşları ve sağlık hizmetleri gibi harcamaların artmasına neden olabilir, bu da bütçe açığını büyütebilir.
 8. Siyasi Nedenler: Hükümetler seçim dönemlerinde popülist politikalara yönelebilir ve harcamaları artırabilir. Bu da kısa vadeli popülerlik sağlasa da uzun vadede bütçe açığını artırabilir.
 9. Ekonomik Krizler ve Doğal Afetler: Büyük ekonomik krizler veya doğal afetler (örneğin depremler, seller) hükümetleri beklenmedik harcamalar yapmaya zorlayabilir ve bütçe açığını artırabilir.

Bütçe açığının nedenleri ülkeye, ekonomik duruma ve diğer birçok faktöre göre farklılık gösterebilir. Bütçe politikaları, gelir artırma ve harcama kontrolü gibi önlemler alarak bu açığı dengelemeye çalışabilir.

Bütçe Açığı ve Enflasyon İlişkisi

Bütçe açığı ile enflasyon arasında karmaşık ve çok yönlü bir ilişki vardır. İşleyişleri ekonomik koşullara ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. İşte bütçe açığı ile enflasyon arasındaki olası ilişkilerden bazıları:

 1. Fiskal Genişleme ve Talep Artışı: Bütçe açığı, hükümetin harcamalarını artırdığı ve/veya vergi gelirlerini azalttığı bir durumu ifade eder. Bu durum, genellikle ekonomide talebi artırabilir. Eğer ekonomi tam kapasite üretim yapıyorsa ve işsizlik düşükse, bütçe açığından kaynaklanan bu talep artışı enflasyon baskısı yaratabilir. Fazla talep, mal ve hizmetlere olan talebin arzı aşması sonucu fiyatların yükselmesine neden olabilir.
 2. Para Arzı ve Para Politikası: Bütçe açığı, hükümetin harcamalarını finanse etmek için borçlanmasını gerektirir. Eğer merkez bankası bu borçlanmayı desteklemek amacıyla para basarsa (örneğin para arzını artırarak), bu durum para arzını artırabilir. Aşırı para arzı, enflasyon baskısına yol açabilir. Merkez bankaları genellikle enflasyonu kontrol etmek amacıyla sıkı para politikalarını uygular.
 3. Finansal Piyasaların Algısı: Bütçe açığı yüksekse ve hükümetin borç yükü büyüyorsa, finansal piyasalardaki yatırımcılar ve kredi derecelendirme kuruluşları hükümetin ödeme güçlüğü yaşayabileceğini düşünebilir. Bu durum, ülkenin risk primini artırabilir ve faiz oranlarını yükseltebilir. Yüksek faiz oranları da genel olarak ekonomik faaliyeti yavaşlatabilir. Ancak, faiz oranlarının etkisi diğer faktörlerden de etkilenebilir.
 4. Döviz Kuru Etkisi: Yüksek bütçe açıkları, döviz piyasalarında bir ülkenin para biriminin değerini olumsuz etkileyebilir. Eğer bütçe açığı döviz kurunu düşürücü bir etki yaratıyorsa, ithal malların fiyatları artabilir, bu da enflasyonu tetikleyebilir.
 5. Ekonomik Durum ve Kapasite Kullanımı: Bütçe açığının enflasyon üzerindeki etkisi, ekonominin genel durumuna ve kapasite kullanımına bağlıdır. Eğer ekonomi düşük kapasite kullanımı ve yüksek işsizlikle boğuşuyorsa, bütçe açığı ekonomik büyümeyi teşvik edebilirken enflasyonu sınırlayıcı etki yapabilir.

Konuyla ilgili;

Dış bağlantılar;