Varlık; çok boyutlu, çok yönlüdür. Bilgi de varlığa ilişkindir. Bu nedenle bilgi, ait olduğu alan, elde edilişi, özne nesne ilişkisi ve bilgi aktı açısından çeşitli türlere ayrılır.

Gündelik Bilgi

Günlük yaşamda genelde tecrübelerimiz ile edindiğimiz bilgilerdir. İnsanların sosyal varlıklar olması sebebiyle sadece tıp, astronomi, hukuk kavramlarıyla değil, gelenek ve göreneklerinde hakim olduğu bir çevremiz vardır. Gündelik bilgiye gelenek ve görenekler de dahil edilebilir.

Bilimsel Bilgi

Deney ve gözleme dayalı olan bu bilgi türü her zaman kesin sonuçlar veriliyor denilir ancak her zaman kesin sonuç vermeyebilir. Bilimsel bilgiye örnek olarak suyun deniz seviyesinde yüz derecede kaynaması ve bir günün yirmidört saat olması verilebilir.

Teknik Bilgi

El aletleri, makineler ve otomasyon gibi insan yaşamını kolaylaştıran pek çok şey teknik bilginin ürünüdür. Teknik bilgi geliştikçe insanın yapabildiği pek çok şeyi makineler yapabilmektedir. Bu nedenle insana duyulan ihtiyaç da azalmıştır. Örneğin bir terzinin üç-dört günde yapabildiği bir işi makineler bir kaç saatte yapabilir hale gelmektedir.

Sanatsal Bilgi

Estetik hazza yönelik bilgidir. Tektir ve biriciktir. Sanat eseri yalnızca bir kez ortaya konur tekrarlanamaz. Özneldir ve güzeli arar. Resim, müzik, heysel sanat bilgisinin konusuna girer.

Dini Bilgi

Dogmatiktir yani sorgulanamaz. İnsan yaşamını düzene sokar ve iç huzur verir. Pratiktir.

(Bence dogmatiktir ve sorgulanamaz kısımları genelde yalandır. İnsan sorgulamadığı şeye gerçekte inanmaz, kendi görüşüm dogmatiktir dersek ve etrafımızdan gördüğümüzü sorgulamadan devam edersek atalar dinine tapmış oluruz kendi inancımıza değil, onlarınkileri yaşarız ve onlar da dedelerinden gördüklerini yaptıklarından dolayı birisi hata yapmışsa eğer bütün sistem çöker. En iyisi siz sorgulayın, dogmatik mi değil mi kendiniz karar verin.)

Felsefi Bilgi

Özneldir (subjektiftir). Felsefe bilim değil, disiplindir. Sistemlidir. Akla ve mantığa dayalıdır. Özgür düşünce ortamının yaratılmasına yardımcı olur. Merak duygusu ve bilme arzusundan ortaya çıkmış, entelektüel bir bilgidir.


Kaynak ve İleri Okuma İçin;

  • BİLGİ KURAMINA GİRİŞ (Prof. Dr. A. Kadir Çüçen, Uludağ Ü. Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi)