Avrupa kıtası 10.505.000 km²’lik yüz ölçümüyle, Afrika’nın kuzeyinde, Asya’nın batısında ve Atlas Okyanusu‘nun doğusunda yer alan ve kıtaya adını veren bir yarım adadır. Dünyanın en küçük ikinci kıtasıdır(sadece Avusturalya Kıtası Avrupa’dan küçük).

Avrupa sözcüğü, Sami dillerde Erep (yahut Irib) kelimesinden gelir ve güneşin battığı taraf anlamındadır. Daha sonra Fenikelilerden Yunanlılara geçen bu ad, Yunancada “Europa” olmuş ve Ege Denizi’ne göre batıda bulunan ülkelere bu ad verilmiştir.

Coğrafya

Avrupa fiziki haritası (harita.gov.tr)

 

Avrupa kıtası genel olarak dünya üzerindeki 7 kıtadan biri olarak düşünülür ancak coğrafi olarak Asya ile bağlantılıdır. Öyle ki bazen iki kıtayı birden kastetmek için iki kelime birleştirilerek Avrasya da denilmektedir. Genel tanıma göre kıtanın Asya ile olan sınırı, Ural Dağları’nın doğu yamaçlarını, Hazar Denizi’nin kuzey kıyılarını ve Kafkas Dağları’nın kuzeyini izler, Karadeniz’i Kerç Boğazı ve İstanbul Boğazı arasındaki bir çizgi üzerinden geçer.

Akdeniz, Avrupa’nın güney sınırını, Kuzey Buz denizi kuzey sınırını, Atlas okyanusu ise kuzey ve batı sınırını çizer. İzlanda Avrupa’dan çok Kuzey Amerika’ya yakındır ancak Avrupa’nın bir parçası olarak sayılır. Kıta, Afrika kıtasına Cebelitarık Boğazı’nda 14 km kadar yaklaşır. Güneydoğuda ise Asya kıtasıyla ile hemen hemen bitişir (İstanbul Boğazı 0,7 km, Çanakkale Boğazı 1,3 km)

Yukarıdaki haritaya bakıldığında Avrupa’nın birbirinden çok değişik ve neredeyse birbirine eşit iki parçaya bölündüğü görülür. Okyanusların kapalı olan doğu bölümü, Asya’ya doğru açılır. Eski çağlarda Asyalı akıncıların istilasına uğrayan bu yerlerde daha sonraları, Asya’nın içlerine kadar uzanan Rus İmparatorluğu kuruldu. Okyanus ve denizlerle sınırlı olan batı bölgesinde yaşayanlar, batıya yönelmek, denizaşırı yerlerle ticaret yapıp, oralara yerleşmek eğiliminde oldular.

İklim

Avrupa kıtası, çorak toprakların çok az oluşu ve diğer kıtalara göre daha büyük oranda tarıma elverişli olması sebebiyle, insanların yerleşimine daha uygundur. Avrupa’da hâlâ kereste elde edilen geniş orman alanları vardır. Kıta, sanayileşmenin temeli olan demir ve kömür madenleri açısından oldukça zengindir. İklimi genellikle ılımandır.

Kıta Ülkeleri

Almanya, Andorra, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, ispanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Karadağ, Kıbrıs, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, San Marino, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Ukrayna, Vatikan, Yunanistan


Ayrıca bakın;

Dış bağlantı ve ileri okuma;