İnorganik Nedir? (İnorganik Maddelerin Özellikleri)

İnorganik, kelime anlamı olarak organik olmayan (canlıların yapısında bulunan ancak canlı olmayan ya da bir canlı tarafından üretilmemiş) anlamına gelir. Su, mineral, asit, baz ve tuzlar inorganik maddelere örnektir. Canlı hücreler doğadan aldıkları bu maddeleri doğrudan veya maddelerin yapısını değiştirerek kendine özgü bir forma dönüştürerek kullanabilir. İnorganik maddeler genellikle yapılarında karbon bulunmayan maddelerdir. Fotosentez yapabilen […]

Read More

Alaşım Nedir, Nasıl Oluşturulur? (Özellikleri ve Yapılış Amaçları)

Alaşım Kelimesi Sözlükte; Bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal, halita. Alaşım, bir metale bir ya da bir çok farklı madde katılması (bir arada ve istenilen oranlarda eritilerek) ile metale farklı özellikler kazandırmak için yapılan metalurji uygulamasıdır. Bu işlem metalin bazı özelliklerini değiştirerek ona yeni ve istenilen özellikleri kazandırmayı amaçlar. […]

Read More

Sinir Hücresi (Nöron) Nedir? (Yapısı, Özellikleri ve Çeşitleri)

Sinir Hücresi Sözlükte; 1 . Duyu ve hareket uyarılarını beyinden organlara, organlardan beyne ileten beyazımsı teller ve bu tellerin oluşturduğu demet. Sinir Hücresi (Nöron) Yapısı ve Görevi Hücre, doku, organ ve bunların organizasyonuyla sinir sistemi oluşur. Sinir hücreleri bir araya gelerek sinir dokuyu, sinir dokular sinir sistemi organlarını ve organlar da bir araya gelerek sinir […]

Read More

İyonlaşma Enerjisi (İE) Nedir?

  Gaz haldeki bir elementin tek bir atomundan (ya da iyondan) bir eleketronu uzaklaştırmak için atoma verilmesi gerenen en düşük enerjidir ve “İE” ile gösterilir. Gaz galdeki bir elementin atomundan (nötr atom) bir elektron koparmak için gerekli olan enerji birinci iyonlaşma enerjisi (İE1), bir elektronu kopmuş atomdan bir elektron daha koparmak için gerekli olan enerji  […]

Read More

İyonik Bağ Nedir, Nasıl Oluşur?

İyonlar, pozitif (+) ya da negatif (-) yükler taşıyan atomlar ya da atom gruplarıdır. Bir atom normalde elektriksel olarak yüksüzdür ancak herhangi bir olay sonunda bu eşitlik bozularak atom pozitif ya da negatif elektrikle yüklenirse, atom iyon haline geçmiş olur. Herhangi bir sebep elektriksel olarak yüklenen metal ve ametal atomları birbirine yaklaştırıldığında ametal atomları, metal […]

Read More

Lewis Elektron Nokta Formülü (Lewis Yapısı) Nedir?

Lewis Yapısı ya da Lewis Elektron Nokta Formülü, kimyasal türler (atom, molekül, iyon) arasındaki bağ oluşumunu somut bir biçimde ifade etmek için geliştirilmiş bir formüldür. Bu formül, atomun son katmanında yer alan elektronların, atomun sembolü etrafında noktalarla gösterilmesidir. Bu şekilde; atomun son katmanındaki elektronların sayısı, diğer atomlarla kimyasal tepkimeye girme isteği, diğer atomlar ile etkileşirse […]

Read More

Erozyon (Aşınım) Nedir?

Erozyon ya da aşınım; toprağın akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp başka bir yere taşınması ve sürüklenmesi olayıdır. Doğal erozyon uzun yıllar içinde oluşurken, insan müdahalesi olmamış alanlarda ana maddeden toprak oluşumuna eşit ya da daha az bir hızla oluşur. Toprağın akarsular, sel suları ve rüzgarlar gibi dış kuvvetlerin etkisiyle aşındırılıp […]

Read More

İklim Değişikliği Nedir?

Yeryüzüne ulaşan güneş ışınlarının neredeyse yarıya yakını yeryüzünden tekrar uzaya yansır. Atmosfer, sera gazı olarak da nitelendirilen karbondioksit, metan, su buharı, ozon, azot oksit gibi gazlar sayesinde yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarının bir kısmını tekrar yeryüzüne gönderir. Böylelikle yeryüzündeki ortalama sıcaklık, birçok canlının hayatını sürdürmesine imkan verecek bir ısı düzeyini  (15°C) yakalar. Eğer sera gazları olmasaydı, […]

Read More

Asit Yağmuru Nedir?

Endüstri, enerji ve fosil yakıt tüketimi gibi faaliyetlerin sonucunda atmosfere kükürt dioksit, azot dioksit ve karbon dioksit gazları yayılır ve bu gazlar kimyasal dönüşümlerden geçtikten sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilir. Daha sonra bu damlacıklar yeryüzüne yağmur, kar gibi yollarlar ile yağış olarak düşerler. Asit yağmurları, asidik kimyasal maddelerin yağmur, kar, sis, çiy veya kuru […]

Read More

Ses Kirliliği Nedir?

Ses kirliliği; düzensiz ve şiddeti yüksek, kulağa hoş gelmeyen seslerdir. Günümüzde özellikle büyük şehirlerde nüfusun hızla artmasıyla çok artmıştır. Bu durumun başlıca nedenler, trafik yoğunluğu, sürücülerin yersiz ve zamansız klakson çalmaları ve belediye sınırlarında bulunan endüstri bölgelerinden çıkan gürültülerdir. Gürültüye maruz kalma süresi ve gürültünün şiddeti, insana vereceği zararın boyutunu etkiler. Sesin şiddeti desibel (dB) […]

Read More