Brom (Br) Nedir? Element Özellikleri

Brom (Br); periyodik sistemde 6. Periyot 7 A grubunda yer alan 35 atom numarasına sahip, oda koşullarında koyu kızıl renkli, ametal sıvıdır. Element 1826 yılında Antoine Balard tarafından keşfedilmiş olup adı Yunanca dışkı gibi koku anlamındaki “bromos” kelimesinden gelir. Brom doğada bazı deniz canlılarının organizmalarında ve deniz suyunda, sodyum, magnezyum tuzları hâlinde bulunur. Asıl kaynağı […]

Daha Fazla Oku

Selenyum (Se) Nedir? Element Özellikleri

Selenyum (Se); periyodik sistemde 6. periyot 6A grubunda yer alan 34 atom numarasına sahip, siyah veya kırmızı renkli kimyasal elementtir. Saf halde oldukça zehirleyici bir element olup, selenyum içeriği yüksek bir beslenme insan vücudunda bir çok sıkıntı meydana getirir. Buna örnek olarak; günde 5 miligramdan fazla selenyum alınması ölümlere yol açar. Element, 1817 yılında “Modern […]

Daha Fazla Oku

Arsenik (As) Nedir? Element Özellikleri

Arsenik (As); periyodik sistemde 6. periyot 5A grubunda yer alan 33 atom numarasına sahip, metalik gri renkli kimyasal elementtir. Çok güçlü bir zehirleyici olan arseniğe bütün kanser türlerine rastlanırken, bir çok tedavide de kullanılır. Doğada genellikle kükür ve metallerle bir arada veya saf halde bulunur. Bir yarımetaldir. M.Ö. 5. yüzyılda tıbbi maksatlarla kullanıldığına dair bazı […]

Daha Fazla Oku

Abaza (Abahza) Nedir?

Abaza, Kuzeyde Kuban, güneyde ise İngur ırmağına ve Kafkas dağlarının ana silsilesinden Karadeniz sahiline kadar uzanan coğrafyada yaşayan halka verilen genel isim, Abazalar ve ya Abhazlar. Halktan eski çağ kaynaklarında Abaskoi (Arrien) ya da Abassgi (Plinuz) olarak da bahsedilir. Yaşadıkları bölgelerde Antik Çağ’dan itibaren Kolhid Krallığı ile Romalı ve Bizanslılar egemen olmuştur. Daha önceleri ağaca […]

Daha Fazla Oku

Abaküs Nedir?

Abak ya da Abaküs, sayıları dikdörtgen bir çerçeve içine yerleştirilmil tel ya da çubuklarla dizili boncuklarla gösteren ve elle çalışan bir hesap makinasıdır. Değişik biçimleri ile binlerce yıldan beri Orta Doğu’nun bazı bölgeleri ile  Çin ve Japonya’da kullanılmaktadır. Nasıl çalışır? Günümüz hesap makinelerinin ve bilgisayarlarının atası sayılan bir hesaplama aracı olan Abaküsün amacı toplama çıkarma […]

Daha Fazla Oku

Kinetik Enerji Nedir?

Kinetik enerji; bir cismin hareket etmekte olması sebebiyle sahip olduğu enerji türüdür. Bir cisme kuvvet uygulanarak iş yapılır, enerji aktarılırsa cisim hızlanır ve kinetik enerji kazanır. Kinetik kelimesi dilimize fransızcadan geçmiş olup, “hareketli olan” anlamındadır. Kinetik enerji tanımda dan anlaşıldığı gibi hareketli cisimlere özgü bir özelliktir ve yalnızca cismin hareketine değil, kütlesinede bağlıdır.  Burada cisimin […]

Daha Fazla Oku

Germanyum (Ge) Nedir? Element Özellikleri

Germanyum (Ge); periyodik sistemde 6. periyot 4A grubunda yer alan 32 atom numarasına sahip kimyasal elementtir.  Germanyum, elektriksel özellikleri ile elektronik sektörü için stratejik öneme sahip olan germanyum, insan sağlığına katkıları ile de dikkat çeken bir elementtir. Element 1886 yılında Alman kimyager Clemens Winkler’in sülfiftli mineral olan argirodit üzerindeki deneyleri sırasında keşfedilmiştir. Argirodit minerali üzerinde  […]

Daha Fazla Oku

Galyum (Ga) Nedir? Elementin Özellikleri

Galyum (Ga); periyodik sistemde 6. periyot 3A grubunda yer alan, 31 atom numarasına sahip kimyasal elementtir. Oda sıcaklığında katıdır ve insan ile temasında erir. Boksit ve çinkonun saflaştırılması sırasında alüminyumla birlikte elde edilir. En çok kullanılan bileşikleri galyum nitrit ve galyum arseniktir. Yarı iletkenlerin yapımında ve kızılötesi alıcılarında kullanılır. Galyum, Fransız kimyacı Paul Emile Lecog […]

Daha Fazla Oku

Çinko (Zn) Nedir? Element Özellikleri

Çinko (Zn); periyodik sistemde 5. periyot 2B geçiş grubunda yer alan, mavimsi açık gri reknkli, kırılgan bir metal elementtir. Yer kabuğunda en çok bulunan elementler arasında 23. sıradadır. Genelde saf halde değil, bileşikler halinde bulunur. En çok kullanılan cevheri sfalerit (ZnS) olup %40-50 çinko ve yaklaşık %10 demir içerir. Çinkonun ayrıştırıldığı diğer mineraller smitsonit (çinko karbonat), […]

Daha Fazla Oku

Bakır (Cu) Nedir? Element Özellikleri

Bakır (Cu); periyodik sistemde 5. periyot 1B geçiş grubunda yer alan, metalik kahverengi renkli 29 atom numarasına sahip elementtir. Dünya’nın hemen hemen tüm bölgelerinde bulunması nedeniyle geniş ölçüde üretiminin yapılabilmesi, elektriği diğer bütün metaller içinde gümüş sonra en iyi ileten metal olması ve endüstriyel önemi yüksek, pirinç, bronz gibi alaşımlar yapması gibi nedenlerden ötürü geniş […]

Daha Fazla Oku