Atom numarası; bir atomun çekirdeğindeki protonların sayısıdır ve Z harfi ile gösterilir. Çekirdeğin elektriksel yükü (+) protonlardan kaynaklandığı için atom numarası aynı zamanda çekirdek yükü olarak da ifade edilir. Atom numarası atomun kimliğidir. Atom numarası element sembolünün sol alt köşesine yazılır. Atom numarası bilinen X bir elementin hangi element olduğu kolaylıkla söylenebilir.

Nötr atom

Çekirdeğindeki proton sayısı (pozitif yük sayısı) elektron sayısına (negatif yük sayısı) eşit olan atomlara nötr (yüksüz) atom denir. O hâlde nötr bir atomda:

Örnek:

Sodyum elementininatom numarası 11 olduğuna görebu elementin;

Proton sayısı, Elektron sayısı, Çekirdek yükü nedir?

Çözüm: Atom numarası 11 olduğuna göre; Atom numarası = Proton sayısı = Elektron sayısı = Çekirdek

İyon

Yüksüz bir atomda proton sayısı, elektron sayısına eşittir. Bir atom elektron alarak veya vererek kararlı hâle gelir. Yüksüz bir atomun elektron alması veya vermesi sonucu, proton ve nötron sayısı sabit kalırken elektron sayısı değişir. Bir atom elektron veriyorsa pozitif (+) yüklü, elektron alıyorsa negatif (-) yüklü tanecikler oluşturur.(+) pozitif yada (-) negatif yüklü taneciklere iyon denir. İyon yükü element sembolünün sağ üst köşesine yazılır.

Yüksüz bir atom elektron vermişse verdiği elektron sayısı kadar pozitif yük, elektron almışsa aldığı elektron sayısı kadar negatif yük kazanır. Pozitif (+) yüklü iyonlara katyon, negatif (-) yüklü iyonlara anyon denir. Atomda proton sayısı ile elektron sayısı arasındaki ilişki şu şekilde özetlenebilir: -p = e ise atom yüksüzdür (nötr atom). -p > e ise atom elektron kaybetmiştir. Bu durumda (+) yüklü iyon (katyon) oluşmuştur.-p < e ise atom elektron kazanmıştır. Bu durumda (-) yüklü iyon (anyon) oluşmuştur.

İyonlarda proton sayısı elektron sayısına eşit değildir. İyonlarda elektron sayısı,