Astronom ya da gök bilimci. Astronom sözcüğü Fransızca “astronomie (yıldızların düzenini inceleyen bilim)” sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Eski Yunanca’da yine aynı almana gelen astronomía (αστρονομία) sözcüğünden alıntıdır. Evrendeki galaksiler, yıldızlar, güneş sistemi ya da diğer gök cisimlerini inceleyen, üzerine araştırla ve çalışmalar yapan bilim insanıdır. Aslında bu tanıma bakarak yanılmayın, kendi çapınızda uzayı gözlemliyor ve araştırmalar yapıyorsanız siz de bir gök bilimcisi sayılırsınız.

Astronomlar diğer bilim alanlarında çalışan insanlar gibi üzerinde çalıştıkları cisimlerle temas kuramazlar ve bunun yerine keşif yapmak için detaylı gözlemlere başvururlar. Yaptıkları araştırmalar ve gözlemler için teleskop ya da diğer görüntüleme ekipmanları (uzayın resmini çeken uydu, robot gibi) kullanmaktadırlar.