Astatin, sembolü “At” olan ve 85 atom numarasına sahip kimyasal elementtir. 1940 yılında Amerikalı kimyagerler Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie ve Emilio Segrè tarafından University of California, Berkeley’de keşfedilmiştir. Günümüzde doğada oldukça nadir bulunan ve yüksek oranda radyoaktif olan bir elementtir.

Astatin adının, Yunan mitolojisindeki “Astatos” (άστατος) kelimesinden türetildiği düşünülmektedir. “Astatos”, Yunanca’da “sabit olmayan” veya “kararsız” anlamına gelir. Bu isim, astatin elementinin yarı ömrünün çok kısa ve kararsız olması nedeniyle bu adın seçilmiş olabileceği düşünülmektedir.

Astatin Elementinin Özellikleri

Astatin Minerali.
 • Halojenler grubunda bulunur ve bu grupta yer alan diğer elementler gibi (flor, klor, brom, iyot) astatin de ametal özelliklere sahiptir.
 • Radyoaktif bir element olup, yarı ömrü oldukça kısadır ve bu nedenle doğada nadir olarak bulunur.
 • Astatin, hava ile temas ettiğinde kolayca buharlaşır ve buharlaşırken mor bir renge döner.
 • Astatinin bilinen izotopları vardır, ancak en kararlı izotopu olan astatin-210’dur. Diğer izotopları oldukça radyoaktiftir ve hızla bozunurlar.
 • Astatin, radyoterapi ve nükleer tıp alanlarında potansiyel uygulamaları olabilecek bir element olarak incelenmektedir. Özellikle radyoaktif özellikleri nedeniyle kanser tedavisinde araştırılmaktadır.
 • Ancak astatin, yüksek oranda radyoaktif ve zehirli bir element olduğu için, uygulamaları sınırlıdır ve güvenli bir şekilde kullanılması zorludur.
 • Elementlerin periyodik tablosunda yer alan az bilinen ve araştırılan elementlerden biridir. Güvenli kullanımı ve uygulamaları konusunda daha fazla araştırma ve çalışma yapılması gerekmektedir.

Kullanım Alanları

Yüksek radyoaktivitesi ve doğada nadir bulunması nedeniyle sınırlı kullanım alanlarına sahip olan bir elementtir. Astatinin kullanımı oldukça kısıtlıdır ve ağırlıklı olarak araştırma-deneme amaçlı kullanılır. Kullanım alanlarından bazıları:

 1. Nükleer Araştırmalar:
  • Astatin, nükleer araştırmalarda ve radyoaktif izotopların özelliklerinin çalışılmasında kullanılır.
  • Bu tür araştırmalar, radyoizotopların yapısı, bozunma özellikleri ve kimyasal davranışları hakkında bilgi sağlamak için önemlidir.
 2. Kanser Tedavisi Araştırmaları:
  • Astatinin radyoaktif özellikleri, kanser tedavisi için potansiyel bir araştırma alanıdır. Radyoaktif izotoplar, tümör hücrelerini hedefleyerek kanser tedavisinde kullanılabilir.
  • Astatinin kanser tedavisinde kullanımıyla ilgili çalışmalar ve denemeler devam etmektedir.
 3. Radyasyon Tedavileri:
  • Astatin ve astatinin türetilen bileşikleri, radyoaktif özellikleri nedeniyle tıbbi uygulamalarda radyasyon tedavilerinde kullanılmaya yönelik araştırmalar içerisindedir.
  • Ancak, astatinin yüksek radyoaktivitesi ve kararsızlığı nedeniyle kontrollü kullanımı zordur ve güvenlik önlemleri gerektirir.

Astatinin kullanım alanları büyük ölçüde araştırma, deneme ve laboratuvar çalışmalarına dayanmaktadır. Elementin yüksek radyoaktivitesi ve toksik özellikleri, endüstriyel ve ticari uygulamalarda kullanımını sınırlar. Ayrıca, astatinin endüstriyel uygulamaları henüz gelişmemiştir ve güvenli kullanımı konusundaki çalışmalar devam etmektedir.


İlgili konular;

Dış bağlantılar;