Asitane, büyük tekkeler hakkında kullanılan bir tabirdir. “Asitan” kelimeninin sözlükteki anlamı eşik, dergahtır.

Kamus-ı Türki asitane kelimesini;

  • Eşik, aka
  • Payitaht, merkez-i saltanat
  • Büyük tekke, merkez

olarak açıklamaktadır.

  • Osmanlı devleti zamanında İstanbul için hükümet merkezi olması sebebiyle “Asitane” deyimi kullanılırdı. “Asitane-i Saadet”, “Asitane-i Aliyye” tabirleri de bu anlamdadır.