Endüstri, enerji ve fosil yakıt tüketimi gibi faaliyetlerin sonucunda atmosfere kükürt dioksit, azot dioksit ve karbon dioksit gazları yayılır ve bu gazlar kimyasal dönüşümlerden geçtikten sonra bulutlardaki su damlacıkları tarafından emilir. Daha sonra bu damlacıklar yeryüzüne yağmur, kar gibi yollarlar ile yağış olarak düşerler.

Asit yağmurları, asidik kimyasal maddelerin yağmur, kar, sis, çiy veya kuru parçacıklar halinde yeryüzüne düşmesi ile oluşan yağışlardır. Normal koşullar altında oluşan yağmurların pH değeri 5.6 olup asit yağmurları bu pH değerinin altında bir değere sahip olup ciddi çevre problemlerine yol açabilmektedir.

Asit yağmurları, toprağın asitlik miktarını arttırarak bitkilerin (Görsel 40) ve toprakta yaşayan mikroorganizmaların ölmesine neden olur. Yağdığı yerde ortamın pH’ını değiştirerek göl, deniz, akarsu ve sulak alanlardaki canlıların yaşamlarını olumsuz etkiler.  Asit yağmurlarıyla bitkilere ve balıklara geçen ağır metaller besin zinciri yoluyla çeşitli insanlara aktarılır ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açar.