Âşık Ömer, Konya’nın Hadim ilçesinin Gezlevi (günümüzdeki adı Korualan’dır.) köyünde veya Kırım’ın Kezlev (Yevpatоriya) şehrinde 1620-1621-1651 yıllarında doğmuş olduğu rivayet edilen halk şairidir. Ölüm tarihi 1707 olarak rivayetlere geçmiştir.

Şiirlerinden birinde “Vatan-ı  aslimiz Aydın ilidir” diyen şairin bir ordu şairi olduğu bilinmektedir. Bursa, Varna, Bağdat, Sinop ve Kırım gibi pek çok yeri dolaştıktan sonra, ailesi ile birlikte Konya’nın Hadim ilçesine bağlı Gözleve’ye yerleştiği tahmin edilmektedir. Vefat yeri ve tarihi tam olarak bilinmemektedir.


Kaynak ve ileri okuma için;