Ases, Osmanlı güvenlik görevlisidir. “Yasakçı” olarak da anılırlar. Asesler subaşının yanında hizmet eder. Geceleri çarşı ve pazar yerlerini beklemekle görevlidir. Görevleri karşılığında dükkân sahiplerinden belirli bir ücret almaktaydılar. 16. yüzyıldan itibaren asayişsizliğin artması ile subaşılara destek olarak verilen güvenlik amaçlı bölüklerdir. İdaresini asesbaşı adlı amir üstlenir. Kadı ve subaşıların olağanüstü durumlarda başvurduğu kolluk gücü konumundaydılar.

Asesbaşı idaresindeki asesler, geceleri güvenliği temin etmek için dolaşırlar, yasak yerlerde ratladıkları şüpheli kişileri yakalayıp, kimliklerini soruşturup, eğer kişi suçlu ise cezalandırırlardı. Suçsuz olanları ise yasak yerlerde dolaştıklarından ötürü para cezasına çarptırırlardı.