• Asaf kelimesinin kökeni Arapça olup, Hazreti Süleyman’ın vezirinin adı olarak da bilinmektedir.
  • Osmanlı terminolojisinde ise sâdrazam yerine kullanılan bir kelimedir. Her ne kadar sadrazam yerine kullanılsada resmi bir ünvan olmayıp tıpkı hidiv kelimesi gibi edebi bir tabirdir.