Argon (Ar); periyodik tabloda 4. periyot 8A grubunda bulunur ve atom numarası 18 olup bir soygazdır. Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Atmosferde %1 oranında bulunur. Buradan anlaşılacağı üzere kuru havada Azot ve Oksijenden sonra çokluk bakımından üçüncü Elementtir. Havanın Karbondioksit miktarından 30 kat fazladır.

Adı; Yeni Latince “argon (asal bir gaz)” sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1894 Lord Rayleigh & William Ramsay, İng kimyacılar.)

  • Erime sıcaklığı; -189°C
  • Kaynama noktası; -185,7°C
  • Elektron dizilişi; 3S23P6 dır.

Özellikleri

Argon soygazlar grubundan bulunduğundan diğer soygaz elementleriyle (Helyum, Neon, Kripton, Ksenon, Radon) gibi özellik gösterir. Soygazlar, standart şartlar altında diğer elementlere göre düşük kimyasal reaktfliğe sahip kokusuz, renksiz, tek atomlu gazlar olan kimyasal element grubudur. Bu grubunun elementleri ametaldir. Her biri periyodik tablonun sırasıyla ilk altı periyodunda, 8A grubunda yer alır. Grupta yer alan oganesson (Or) ise kimyasal yapısı henüz araştırılmadığından ötürü bir soy gaz olabileceği gibi göreli etkilerden ötürü grup özelliklerine aykırı bir yapıya da sahip olabilir.

Soy gazlar, belirli ekstrem şartlar haricinde çok düşük reaktifliğe sahiplerdir. Soy gazların bu inert yapısı, kimyasal reaksiyon istenmeyen durumlarda kullanılmaya uygun olmalarını sağlar. Soy gazların özellikleri, atom yapısının modern teorileri ile açıklanmaktadır. En dış elektron kabukları tamamen değerlik elektronlarla dolu olduğundan dolayı reaksiyona girme eğilimleri düşüktür ve bu nedenle birkaç yüz soy gaz bileşiği elde edilebilmiştir. Her bir soy gazın erime ve kaynama noktaları birbirine en fazla 10 °C (18 °F) yakın olduğundan, bu gazlar yalnızca bu sıcaklık aralığında sıvı hâlde bulunurlar.

Elde edilmesi

Neon, argon, kripton ve ksenon bir hava ayırma ünitesi yardımıyla gazların sıvılaştırılması ve ayrımsal damıtma yöntemleri kullanılarak havadan elde edilir. Helyum, yüksek yoğunlukta bulunduğu doğalgazdan, kriyojenik gaz ayırma teknikleri kullanılarak; radon ise genellikle çözünmüş radyum, toryum ya da uranyum bileşiklerinin radyoaktif bozunumundan izole edilmesiyle elde edilir. Soy gazlar; aydınlatmada, dalgıçlıkta, eksimer lazerlerde, gaz balonlarında, kriyojenikte, tıpta ve diğer bilimsel araştırmalarda kulanılmaktadır.