Argon (Ar); periyodik tabloda 4. periyot 8A grubunda bulunur. 18 Atom numarasına sahip, renksiz, kokusuz ve tatsız bir soygazdır. Dünya atmosferinde %1 oranında Argon gazı bulunur. Bu orana göre havada Azot (atmosferde yaklaşık %72) ve Oksijenden(atmosferde yaklaşık %20) sonra çokluk bakımından üçüncü sıradadır. Bu miktar havadaki karbondioksit miktarından 30 kat fazladır.

Argon adı Yeni Latince “argon (asal bir gaz)” sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1894 Lord Rayleigh & William Ramsay, İng kimyacılar.)

Argon Gazının Özellikleri

  • Erime sıcaklığı; -189°C
  • Kaynama noktası; -185,7°C
  • Elektron dizilişi; 3S23P6 dır.

Argon, soygazlar grubunda(8A) bulunduğundan diğer soygaz elementleriyle (Helyum, Neon, Kripton, Ksenon, Radon) benzer özellikler gösterir. Soygazlar standart şartlar altında diğer elementlere göre düşük reaktifliğe sahip, kokusuz, renksiz ve tek atomlu gazlardır. Her biri periyodik tablonun sırasıyla ilk altı periyodunda ve 8A grubunda yer alır. Bu grubun tüm elementleri ametaldir. Ancak grupta yer alan oganesson (Or) ise kimyasal yapısı henüz araştırılmadığından ötürü bir soy gaz olabileceği gibi göreli etkilerden ötürü grup özelliklerine aykırı bir yapıya da sahip olabilir.

Soygazların belirli ve olağan dışı şartlar haricinde düşük reaktifliğe sahip olması, kimyasal reaksiyon istenmeyen durumlarda kullanılmaya uygun olmalarını sağlar. Soygaz atomlarının en dış elektron katmanları tamamen değerlik elektronlarla dolu olduğundan reaksiyona girme özelliği düşüktür ve bu sebeple birkaç yüz soygaz bileşiği dışında çok fazla bir bileşik elde edilebilmiş değildir.

Elde edilmesi

Neon, argon, kripton ve ksenon gazları bir hava ayırma ünitesi yardımıyla, gazların sıvılaştırılması ve ayrımsal damıtma yöntemleri kullanılarak atmosferdeki havadan elde edilir. Helyum, yüksek yoğunlukta bulunduğu doğalgazdan, riyojenik gaz ayırma teknikleri kullanılarak; radon ise genellikle çözünmüş radyum, toryum ya da uranyum bileşiklerinin radyoaktif bozunumundan izole edilmesiyle elde edilir. Soy gazlar; aydınlatma, dalgıçlık, eksimer lazerler, gaz balonları, kriyojenik, tıp ve diğer bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır.


Konuyla ilgili;

Kaynak ve ileri okuma;