Anevrizmal kemik kisti (AKK), genellikle kemiklerde bulunan iyi huylu bir lezyondur. AKK, kemikte sıvı dolu bir kistin oluşmasına neden olur ve genellikle çocuklar ve genç yetişkinler arasında görülür. En sık olarak uzun kemiklerde (örneğin, femur, tibia) ve omurga kemiklerinde ortaya çıkar.

AKK’nin kesin nedeni bilinmemektedir, ancak genellikle kemikteki bir büyüme bölgesinde meydana gelen anormal bir gelişim olduğu düşünülmektedir. Kistin içerisinde bulunan sıvı basınç oluşturur ve çevredeki kemik dokusunda zayıflamaya, incelmeye veya yerel kemik kırıklarına neden olabilir.

Anevrizmal kemik kisti belirtileri

Anevrizmal kemik kisti, kemiklerde oluşan benign (iyi huylu) bir tümördür. Genellikle uzun kemiklerde (örneğin, bacak kemikleri) ve omurgada görülür. Anevrizmal kemik kistinin belirtileri, kistin boyutuna, konumuna ve kemikte yaptığı basınca bağlı olarak değişebilir. Ancak, bazı yaygın belirtiler şunlar olabilir:

 1. Ağrı: Anevrizmal kemik kisti, en yaygın belirti olarak ağrıya neden olabilir. Ağrı genellikle kistin bulunduğu kemik bölgesinde hissedilir. Ağrı genellikle hafif veya orta düzeydedir, ancak bazen şiddetli olabilir.
 2. Şişlik: Kistin bulunduğu bölgede şişlik veya tümsek oluşabilir. Bu şişlik, kemik üzerinde belirgin bir şekilde hissedilebilir.
 3. Kırık riski: Anevrizmal kemik kistleri, kemiklerin yapısını zayıflatarak kırık riskini artırabilir. Özellikle kist büyükse veya kemiklerin gücünü etkileyen bölgelerde bulunuyorsa, kırık riski daha yüksek olabilir.
 4. Hareket kısıtlılığı: Kist, eklemlere veya kaslara baskı yaparak hareket kısıtlılığına neden olabilir. Bu, eklem hareketliliğinde kısıtlamaya, güçsüzlüğe veya sınırlı hareketlere yol açabilir.
 5. Kemik deformitesi: Anevrizmal kemik kistleri, kemiklerin şeklini bozabilir ve deformasyona neden olabilir. Özellikle büyük kistler veya büyüme plakları yakınında bulunan kistler kemik büyümesini etkileyebilir.
 6. Nadir durumlarda, kist kırılıp içeriğini çevre dokulara boşaltabilir. Bu durumda, çevre dokularda şişlik, enfeksiyon belirtileri veya aşırı ağrı görülebilir.

Anevrizmal kemik kisti belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve bazı kişilerde belirtiler hiç olmayabilir. Bu nedenle, belirtiler fark edildiğinde bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir. Anevrizmal kemik kistleri genellikle iyi huyludur, ancak semptomları yönetmek veya riskleri azaltmak için tedavi gerekebilir. Tedavi seçenekleri arasında ameliyat, skleroterapi (kist içine ilaç enjeksiyonu) veya kistin izlenmesi ve takip edilmesi yer alabilir. Tedavi planı, bireysel duruma ve kistin özelliklerine bağlı olarak belirlenir.

Anevrizmal kemik kisti tedavisi

Anevrizmal kemik kisti tedavisi, kistin boyutuna, konumuna, semptomlara ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bazı anevrizmal kemik kistleri tedavi gerektirmeyebilir ve sadece düzenli takip altında kalabilir. Ancak, semptomların şiddeti veya kistin büyüklüğü nedeniyle tedavi gerektiğinde aşağıdaki seçenekler düşünülebilir:
 1. Kistin izlenmesi: Küçük boyutlu ve semptomsuz kistler, düzenli takip ve görüntüleme testleri ile izlenebilir. Bu, kistin büyüklüğünü ve semptomları takip etmek için sağlık uzmanı tarafından belirlenen aralıklarla yapılabilir.
 2. Kist drenajı: Semptomlara veya büyüklüğe bağlı olarak, kist içinde biriken sıvının boşaltılması (drenaj) gerekebilir. Bu işlem, bir iğne veya ince bir tüp kullanılarak yapılabilir. Ancak, kistin içeriğinin tamamen boşaltılması zor olabilir ve tekrar nüks riski olabilir.
 3. Skleroterapi: Bu yöntemde, kist içine bir kimyasal madde enjekte edilerek kistin küçülmesi veya sıvı birikiminin durdurulması hedeflenir. Skleroterapi genellikle kistin büyük olmadığı ve cerrahi müdahale riskinin yüksek olmadığı durumlarda düşünülür.
 4. Kist rezeksiyonu: Büyük veya semptomlara neden olan anevrizmal kemik kistleri cerrahi olarak çıkarılabilir. Kist rezeksiyonu, kistin çevre dokularla birlikte çıkarılmasını içerir. Cerrahi, kistin boyutuna ve konumuna bağlı olarak açık cerrahi veya endoskopik yöntemlerle yapılabilir.

Tedavi seçeneği, hastanın durumuna ve kistin özelliklerine bağlı olarak belirlenir. Tedavi planı, bir ortopedi cerrahı veya kemik uzmanı tarafından belirlenecektir. Anevrizmal kemik kistlerinin büyük bir çoğunluğu iyi huyludur ve tedavi sonrası çoğu vakada rekürrens (yeniden oluşum) görülmez. Ancak, her durum bireyseldir ve tedavi yaklaşımı hastanın özelliklerine göre şekillendirilmelidir.


Dış bağlantılar;

 • https://www.memorial.com.tr/hastaliklar/anevrizmal-kemik-kisti-nedir-nasil-tedavi-edilir
Etiketli