Amasya anlaşması Kanuni Sultan Süleyman’ın çıktığı 3. Azerbaycan Seferi sonunda, Türkmenler ile savaşmanın anlamsız olduğunun fark edilmesi ve kardeş kavgasına son vermek için Osmanlı ve Safevi Devleti arasında imzalanan ilk yazılı antlaşmadır. 1533 yılından beri devam eden savaşların sonunda, İran Şahı’nın, 1555’de Kanuni Sultan Süleyman’a gönderdiği mektup sonunda imzalanmıştır.

1554 yılında Osmanlı Ordusu Kars’a gelerek Erivan, Nahcivan ve Karabağı işgal etmiş, yağmalamıştı. Bunun üzerine Safevi Devleti’nin Şahı Tahmasp, o sırada ordusu ile Amasya’ya dönmüş olan Kanuni Sultan Süleyman’a elçi göndererek barış istedi. Şah Tahmasp, bu mektubunda Osmanlılara karşı dostluğunu belirtip, Bağdat’ı Osmanlılara bıraktığını bildirdikten sonra, İran hacılarına İslam’ın kutsal yerlerini ziyaret etmelerinin serbest bırakılmasını istemiştir. Osmanlı Padişahı verdiği cevapta Azerbaycan’ın İran’a bırakılarak istenilen iznin de verildiğini bildirmiş ve antlaşmanın Şah tarafından bozulmadığı sürece devam edeceğini garanti etmiştir.

Böylece sonuçlanan Osmanlı-Safevi Savaşı, Osmanlı Devleti’ne Anadolu’nun savunulması bakımından önemli olan Doğu Anadolu Bölgesi’ni kazandırmış ve Hint ticaret yolunun geçtiği Irak arazisini de ele geçirilmesini sağlamıştır.


Ayrıca bakın;

Dış bağlantılar;