Alzheimer hastalığı, ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır ve en sık görülen demans türüdür. Bu hastalık, beyindeki sinir hücrelerinin zamanla hasar görmesi ve ölmesi sonucu hafıza kaybı, bilişsel bozukluklar ve davranışsal değişikliklerle karakterizedir.

Alzheimer hastalığı genellikle ileri yaşlarda başlar, ancak nadiren daha genç yaşlarda da görülebilir (erken başlangıçlı Alzheimer). Hastalık, beyindeki sinir hücrelerinin plaklar adı verilen beta-amiloid protein birikintileri ve nörofibril liflerinin oluşumuyla ilişkilidir. Bu birikintiler beyin hücrelerinin normal iletişimini engelleyerek işlevlerinin bozulmasına neden olur.

Alzheimer belirtileri

Alzheimer hastalığı, ilerleyici bir nörolojik hastalıktır ve genellikle yaşlılık döneminde görülür. Bu hastalık, hafıza kaybı, bilişsel işlevlerde bozulma ve davranışsal değişikliklere yol açar. Alzheimer hastalığının belirtileri zamanla artar ve kişinin günlük yaşamını etkileyebilir. İşte Alzheimer hastalığının yaygın belirtilerinden bazıları:

 1. Hafıza kaybı: Alzheimer hastalarında en sık görülen belirtilerden biri, yeni bilgileri hatırlama güçlüğüdür. Özellikle yakın zamandaki olayları hatırlamakta zorluk çekebilirler. Kişi, tekrar eden sorular sorma veya daha önceki konuşmalardan veya olaylardan habersizlik gibi belirtiler gösterebilir.
 2. Zaman ve mekan kavramının kaybı: Alzheimer hastaları zamanı ve mekanı algılamakta zorluk çekebilir. Günler, haftalar ve aylar arasında karışıklık yaşayabilirler. Kendi evlerinde veya tanıdık bir yerde dahi kaybolma eğilimi gösterebilirler.
 3. Dil ve iletişim sorunları: Alzheimer hastalığı ilerledikçe, dil ve iletişim becerilerinde bozulma görülebilir. Kelimeleri bulma güçlüğü, cümleleri düzgün kuramama, anlatılanları anlamada zorluk ve iletişim kopukluğu gibi sorunlar ortaya çıkabilir.
 4. Karar verme ve problem çözme güçlüğü: Alzheimer hastaları, basit kararları verme veya problemleri çözme konusunda zorluk yaşayabilirler. Finansal konuları yönetme, hesaplamalar yapma veya basit ev işlerini organize etme gibi günlük görevleri yerine getirmede sorunlar yaşayabilirler.
 5. Kişilik ve davranış değişiklikleri: Alzheimer hastalarında kişilik ve davranış değişiklikleri sık görülür. Önceden sosyal olan bir kişi çekingenleşebilir, endişeli veya depresif bir hale gelebilir. İrritabilite, öfke nöbetleri, huzursuzluk, şüpheci davranışlar veya sosyal geri çekilme gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.
 6. Günlük işlerde zorluk: Alzheimer hastaları günlük yaşam aktivitelerinde zorluk yaşayabilirler. Giyinme, yemek yeme, kişisel bakım, ev işleri gibi basit görevleri yerine getirmekte zorlanabilirler.

Alzheimer hastalığı, ilerleyici bir hastalık olduğu için belirtiler zamanla kötüleşir. Kesin bir tedavisi olmasa da, bazı ilaçlar semptomları hafifletmeye veya yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, destekleyici bakım, terapi ve çevresel düzenlemelerle Alzheimer hastalarının yaşam kalitesi artırılabilir. Alzheimer hastalığı şüphesi durumunda, bir sağlık uzmanına başvurmak ve doğru teşhis ve yönetim için bir uzmana danışmak önemlidir.

Alzheimer tedavisi

Maalesef, günümüzde Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak, Alzheimer hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak, semptomları yönetmek ve yaşam kalitesini artırmak için çeşitli tedavi yaklaşımları kullanılmaktadır. İşte Alzheimer tedavisinde kullanılan bazı yöntemler:

 1. İlaç tedavisi: Alzheimer hastalığında kullanılan bazı ilaçlar, belirtilerin yönetilmesine ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Kolinesteraz inhibitörleri (donepezil, rivastigmin, galantamin) ve NMDA antagonistleri (memantin) gibi ilaçlar, bilişsel fonksiyonları desteklemeye çalışır.
 2. Bilişsel ve davranışsal terapi: Bilişsel ve davranışsal terapiler, Alzheimer hastalarının bilişsel yeteneklerini desteklemeye ve günlük işlevlerini iyileştirmeye yönelik stratejiler sunar. Bu terapiler, bellek egzersizleri, problem çözme becerilerini geliştirme, iletişim becerilerini koruma ve günlük rutinleri kolaylaştırma gibi etkinlikleri içerebilir.
 3. Destekleyici bakım: Alzheimer hastaları için destekleyici bakım önemlidir. Bu, günlük yaşam aktivitelerinde yardım, güvenli bir ortam sağlama, beslenme ve hijyenin takibi, sosyal etkileşimleri teşvik etme, ruh sağlığını destekleme ve ailelere rehberlik sağlama gibi konuları içerebilir.
 4. Fiziksel aktivite: Fiziksel aktivite, Alzheimer hastalarında genel sağlık, fiziksel uygunluk ve ruh halini iyileştirmeye yardımcı olabilir. Yürüyüş, hafif egzersizler, dans, bahçe işleri ve fiziksel aktivite programları gibi aktiviteler, motor becerilerin korunmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olabilir.
 5. Sosyal ve zihinsel uyarı: Alzheimer hastaları için sosyal etkileşimlerin sürdürülmesi ve zihinsel uyarıların sağlanması önemlidir. Etkinliklere katılma, sosyal gruplara katılma, hobi edinme, zihinsel egzersizler, bulmacalar çözme, kitap okuma gibi etkinlikler, beyin aktivitesini sürdürmeye yardımcı olabilir.
 6. Aile destek ve eğitimi: Alzheimer hastalığı, hem hasta hem de bakıcıları üzerinde stresli bir etkiye sahip olabilir. Bu nedenle, ailelere destek ve eğitim sağlanması önemlidir. Alzheimer ile başa çıkma stratejileri, bakım becerileri, duygusal destek ve kaynaklara erişim konularında ailelere rehberlik edilmelidir.

Alzheimer hastalığının tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve tedavi planı hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmelidir. Alzheimer hastaları ve aileleri, tedavi planını belirlemek ve yönetmek için bir sağlık uzmanı ile düzenli olarak iletişimde olmalıdır.


Dış bağlantılar;

Etiketli