Altın standardı, bir ülkenin para biriminin değerinin, belirli bir miktarda altına eşit olduğu bir para sistemidir. Geçmişte yaygın olarak kullanılan bir para düzenlemesidir.

Altın standardı uygulayan bir ülkede, para birimi, belirli bir miktar altına dönüştürülebilir. Örneğin, bir ülkenin altın standardı döviz kuru 1 ons(31.1 gram) altına eşitse, o ülkenin para birimi 1 ons altına dönüştürülebilir.

Altın standardı, tarih boyunca farklı dönemlerde ve farklı varyasyonlarla uygulanmış bir para sistemi olarak görülmektedir. İşte altın standardının tarihsel evrimi:

 1. Tarihsel Altın Standart (Antik Dönemler – 19. Yüzyıl Sonları): Tarih boyunca çeşitli medeniyetler altını değerli bir madde olarak kabul etmiş ve ticarette kullanmıştır. Özellikle Romalılar, Yunanlar ve diğer antik medeniyetler altını para birimi olarak kullanmışlardır.
 2. Klasik Altın Standart (19. Yüzyıl Sonları – I. Dünya Savaşı): 19. yüzyılın sonlarına doğru birçok ülke, para birimlerini altına bağlamaya başladı. Altın standardının klasik döneminde, birçok ülkenin para birimi sabit bir altın miktarına göre değerlendiriliyordu. Bu dönemde uluslararası ticaret ve finansal istikrar artış gösterdi.
 3. Altın Değişim Standardı (I. Dünya Savaşı – 1930’lar): I. Dünya Savaşı, ülkelerin altın rezervlerinin azalmasına neden oldu. Bu dönemde altın değişim standardı ortaya çıktı. Ülkeler, altın yerine döviz veya hazine bonolarını kabul ederek uluslararası ticareti kolaylaştırmaya çalıştılar.
 4. Bretton Woods Anlaşması (1944): II. Dünya Savaşı sonrasında, Birleşmiş Milletler Monetery ve Finans Konferansı’nda Bretton Woods Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma, uluslararası ekonomik ilişkileri düzenlemek amacıyla oluşturuldu. Anlaşma gereği, Amerikan Doları altına sabitlendi ve diğer ülkelerin para birimleri de Amerikan Dolarına bağlandı.
 5. Bretton Woods Sistemi Çöküşü (1971): 1970’lerin başında Amerika Birleşik Devletleri’nin hızla artan dış ticaret açığı, altın rezervlerini tehlikeye soktu. Bu nedenle, ABD Başkanı Richard Nixon 1971 yılında doların altına sabitlenmesini sonlandırdı. Bu olay, Bretton Woods Sistemi’nin çöküşünü simgeliyor ve birçok ülkenin serbest dalgalanma veya dalgalı döviz kuru sistemlerine geçmesine neden oldu.
 6. Günümüzdeki Durum: Günümüzde altın standardı artık uluslararası para sisteminin merkezinde bulunmuyor. Dünya genelinde esnek döviz kuru sistemleri, döviz kuru dalgalanmalarına izin veren ve merkez bankalarının bağımsız para politikalarını uygulayabildiği birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır.

Altın Standardının Özellikleri

Altın standardı, bir ülkenin para biriminin değerinin altına dayandığı bir para sistemidir. Tarih boyunca farklı varyasyonları olmuş olan altın standardının temel özellikleri şunlardır:

 1. Sabit Değer: Bir ülkenin para birimi belirli bir miktar altınla sabitlenir. Bu, birim para biriminin altın miktarına eşit olduğu anlamına gelir. Örneğin, 1 gram altın 1 birim para birimine eşit olabilir.
 2. Dönüştürülebilirlik: Halkın sahip olduğu para birimleri altına dönüştürülebilir. Bu nedenle, altın standardı altında bir ülkenin merkez bankası veya hazine genellikle altın rezervleri tutar.
 3. Sabitleme Oranı: Belirli bir para biriminin altına oranının sabit olduğu bir sistemdir. Bu oranı belirlemek, ulusal ekonomi politikaları ve uluslararası ticaretin düzenlenmesi açısından önemlidir.
 4. Kısıtlı Para Arzı: Altın standardı döneminde, bir ülkenin para arzı, sahip olduğu altın rezervi ile sınırlıdır. Para arzı, ülkedeki altın rezervinin büyüklüğüne bağlı olarak değişir.
 5. Uluslararası Ticaret Dengesi: Altın standardı, uluslararası ticarette dengeyi sağlamaya yardımcı olabilir. Bir ülke, ihracat fazlası veriyorsa bu fazla altın olarak alınabilir ve ülkenin altın rezervleri artabilir. İthalat fazlası veren bir ülkenin ise altın rezervleri azalabilir.
 6. İstikrarlı Değer: Altın, genelde sabit bir değere sahip olduğu için altın standardı döneminde para birimlerinin değeri de istikrarlı kalmaya eğilimlidir. Ancak, altın madeninin arz ve talep koşullarına bağlı olarak dalgalanmalar yaşayabileceği unutulmamalıdır.
 7. Kur Değişkenliği Sınırlıdır: Altın standardı altında, para birimlerinin değeri altına sabitlendiği için ülkelerin kendi para birimlerinin değerini istedikleri gibi değiştirme esnekliği sınırlıdır.
 8. Ekonomik İstikrar: Altın standardı, istikrarlı bir para birimi sağlama ve aşırı enflasyon veya deflasyon risklerini azaltma potansiyeline sahiptir.

Avantajları

 1. İstikrarlı Değer: Altın, genellikle sabit bir değere sahip olduğu için altın standardı döneminde para birimlerinin değeri de istikrarlı kalmaya eğilimlidir. Bu, enflasyon ve deflasyon risklerini azaltabilir.
 2. Disiplinli Para Politikası: Altın standardı, merkez bankalarını aşırı para arzı yaratmaktan alıkoyar. Çünkü para arzı, altın rezervleri ile sınırlıdır. Bu da parasal disiplini teşvik edebilir.
 3. Uluslararası Ticaret Dengesi: Altın standardı, uluslararası ticarette dengeyi sağlamaya yardımcı olabilir. Bir ülke, ihracat fazlası veriyorsa bu fazla altın olarak alınabilir ve ülkenin altın rezervleri artabilir. İthalat fazlası veren bir ülkenin ise altın rezervleri azalabilir.
 4. Yatırımın Teşviki: Altın standardı, yatırımları teşvik edebilir çünkü para birimlerinin değeri istikrarlı olduğunda yatırımcılar gelecekteki değerleri konusunda daha fazla güvende hissederler.

Dezavantajları:

 1. Sınırlı Para Arzı: Altın standardı döneminde, para arzı altın rezervleriyle sınırlıdır. Bu, para politikasının sınırlı esnekliği anlamına gelir ve ekonomik dalgalanmalara tepki vermede zorluk yaratabilir.
 2. Ekonomik Büyümeyi Sınırlayabilir: Altın arzı, altın madenlerinin çıkarılma hızına bağlıdır. Bu, ekonomik büyümeye potansiyel olarak sınırlama getirebilir. Ekonomi büyüdükçe para arzının artırılması gerekebilir, ancak altın standart bu esnekliği kısıtlayabilir.
 3. Para Arzı ve Talep Dengesizlikleri: Altın standardı döneminde altın arzı ve talebi arasındaki dengesizlikler para birimlerinin değerini etkileyebilir. Altın madenlerinin keşfi veya azaltılması gibi durumlar, para birimlerinin değerini istikrarsızlaştırabilir.
 4. Yetersiz Parasal Esneklik: Altın standardı, ekonomik şoklara hızlı ve esnek bir şekilde tepki verme yeteneğini kısıtlayabilir. Bu da ekonomik krizlerin etkisini artırabilir.
 5. Altın Rezervlerinin Korunması Sorunu: Altın standartta ülkelerin altın rezervlerini korumak ve güvenliğini sağlamak maliyetli ve zor olabilir.

Altın standardı, avantajları ve dezavantajları dengeli bir şekilde değerlendirildiğinde, istikrarlı bir para sistemi sunsa da ekonomik gerçeklikleri ve gereksinimleri tam olarak karşılamayabilir. Günümüzde altın standardı, nadir olarak kullanılan bir para sistemi olmuştur ve çoğu ülke, esnek döviz kuru sistemi veya diğer para sistemlerini tercih etmektedir.


Konuyla ilgili;

Dış bağlantılar;