1397 yılında Osmanlı Devleti ile Karamanoğulları Beyliği arasında gerçekleşen, Karaman’ın işgaliyle sonuçlanan Osmanlı-Karaman Savaşı.

1396’daki, Macar Kralı Sihismund’un Osmanlılar aleyhine giriştiği Niğbolu harekatından güç alan Karamanoğlu Alaüddin Bey, Ankara’yı basarak Anadolu Beylerbeyi Sarı Timurtaş Paşa‘yı esir aldı. Ancak Niğbolu zaferini haber alınca esir Timurtaş Paşa’yı çeşitli hediyelerle Yıldırım Bayezid’e geri göndererek afdilemişse de affı kabul edilmedi, savaşa mecbur tutuldu.

Savaşın gerçekleştiği yer eski Germiyan ülkesindeki Akçay Ovası‘dır. Savaş iki gün sürmüş ancak hiçbir sonuç elde edilememiştir. Savaşın 2. gecesi 2. gecesi Osmanlı Kuvvetleri, Karamanoğullarını bir çember içerisine aşmış ve İki ateş arasında kalan Karamanoğulları bozularak Konya Kalesi’ne kaçmak zorunda kalmıştır. Bunun üzerine Osmanlılar ise Konya’yı kuşatmıştır.

Alaüddin Bey’e itaat etmeyen Konya halkı, kaleyi Osmanlılara teslim etmiş, Alaüddin Bey kuvvetleriyle kaleden çıkarak Osmanlı askerleriyle çarpışmışsa da atından düşmüş ve esir edilmiştir. Alaüddin Bey, Yıldırım Bayezid’in emriyle öldürülerek başı kesilmiş, kesilen başı bir mızrağa takılarak şehir içinde dolaştırılmıştır.

Savaştan sonra Bayezid, Konya’ya bir vali tayin ederek o zamanki adı Larende olan Karaman üzerine yürümüş ve işgal etmiştir. Alaüddin Bey’in ölümüyle Karamanoğullarına ait Toros Dağı’nın kuzeyindeki şehirler (Konya, Larende, Niğde, Develi, Karahisar) Osmanlılara geçmiş; güneydeki (Mut, Ermenek, Taçeli ve İçel) şehirleri Karamanoğulları ailelerinin diğer kolundan beyler elinde kalmıştır.


Ayrıca bakın;

Dış bağlantılar;