Agnostisizm gerçek ve mutlak varlığın insan ruhu tarafından bilinemeyeceğini ileri süren öğretidir. Bu görüşe göre; gerçek varlığa ya büsbütün erişilemeyeceği ya da akıl ve bilgiyle değil ancak ve ancak iman ile ulaşılabileceği ileri sürülür. Thomas Huxley ve Herbert Spencer tarafından bilginin ancak varlığımızın güven içinde bilebileceği konularla sınırlı olduğunu savunan bir düşünce olarak ortaya konmuştur.

Agnostik sözcük olarak, Eski Yunanca “an” olumsuzluk ekini alan ve yine aynı dilden “bilen, bilgisi olan” anlamına gelen “gnostikos” sözcüklerinin birleştirilmesiyle türetilmiştir. Kısaca “bilgisi olmayan” anlamına gelir.

Agnostisizm Türkçede ise bilinemezcilik demektir ve en sık kullanılan biçimi dini inançlara olan bilinemezcilik yaklaşımıdır. Ancak ateizmin yaptığı “Tanrı kesinlikle yoktur” tezinden kendini ayrı tutar. Bertrand Russell’in yağtığı tanıma göre, Tanrı’nın varlığı ve dünya sonrası hayat hakkında mevcut dinlerin öne sürdüğü iddiaların günümüzde doğrulanması mümkün değildir ve bu sebeple herhangi bir dine mensup olmak anlamsız görülebilir.


İleri Okuma;

Ayrıca Bakın;