Açık celse, bir mahkeme duruşmasının halka açık olarak gerçekleştirildiği bir oturumdur. Genellikle kamuoyunun ilgisini çeken önemli davalarda veya hukuki süreçlerde kullanılır. Açık celse, hukukun şeffaflığını ve adaletin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla yapılır.

Açık celse, mahkeme salonunda yapılır ve herkesin katılmasına izin verilir. Bu, basın mensupları, ilgili tarafların avukatları, kamu görevlileri, davayla ilgili olanlar ve halkın genelinden gelen kişilerin izlemesine imkan tanır. Açık celse sayesinde, adalet sistemiyle ilgili kararlar, deliller ve argümanlar halka açık bir şekilde sunulur ve mahkeme süreci şeffaflıkla yürütülür.

Ancak, bazı durumlarda mahkeme, özel nedenlerle veya tarafların mahremiyetini korumak amacıyla kapalı celse düzenleyebilir. Örneğin, çocuk koruma davaları, cinsel saldırı veya ifşa durumları gibi hassas konularda mahkemeler, kapalı celse kararı alabilir. Bu tür durumlar, kişisel gizliliğin ve toplumsal hassasiyetin korunması amacıyla yapılır.

Sonuç olarak, açık celse, halkın adalet sürecini izlemesine ve mahkemelerin hesap verebilirlik ilkesine uygun bir şekilde işlemesine olanak sağlayan bir uygulamadır. Ancak bazı istisnai durumlarda, mahremiyet veya güvenlik nedenleriyle mahkemeler kapalı celse düzenleyebilir.

Etiketli