s(K) = 50° K’ sı dar açıdır. Dik açıdan küçüktür. M. S(M) =120° M’ sı geniş açıdır. Dik açıdan büyüktür. N. s(N) = 180° N’ sı doğru açıdır.

Açı, iki doğru, iki doğrunun uzantısı veya iki yüzeyin kesiştiği noktalardan oluşan geometrik bir kavramdır. Açı, iki nokta arasında bir doğru parçası oluşturacak şekilde belirlenir. Bir açı, başlangıç noktası, bitiş noktası ve bu noktaları birleştiren doğru parçasıyla tanımlanır.

Açılar derece (°), radyan (rad) veya grad (gon) gibi ölçü birimleriyle ifade edilir. Derece ölçeği, bir tam dairenin 360 eşit parçaya ayrıldığı birimdir. Radyan ölçeği ise bir dairenin yarıçap uzunluğuna eşit olan bir yay parçasının merkez açıya karşılık gelen uzunluğunu ifade eder. Grad ölçeği ise bir dairenin 400 eşit parçaya ayrıldığı birimdir.

Açılar genellikle başlangıç noktası, bitiş noktası ve ara nokta ile gösterilir. Başlangıç noktası ve bitiş noktası, açının iki kenarını temsil ederken, ara nokta açının tepe noktasını ifade eder. Açılar, genellikle iki kenarın kesişme noktasında bulunan harf sembolleri veya sayılarla adlandırılır. Örneğin, “A” harfi veya “∠ABC” gibi sembollerle ifade edilebilir.

Açılar, geometride farklı özelliklere ve büyüklüklere sahip olduklarına göre çeşitli şekillerde sınıflandırılır. İşte yaygın olarak bilinen bazı açı türleri:

Açı Türleri

  • Dik Açı: Bir dik açı, 90 derece (90°) büyüklüğünde olan açıdır. Düz bir çizgi üzerindeki iki dik doğruyu oluşturan açıdır.
  • Kesirli/Dar Açı: Kesirli açılar, 0 ile 90 derece arasında olan ve tam açı olmayan açılardır. Örneğin, 30 derece (30°) veya 45 derece (45°) gibi.
  • Tam Açı: Tam açı, 360 derece (360°) büyüklüğünde olan açıdır. Bir tam daireyi tam olarak kaplayan açıdır.
  • Doğru Açı: Doğru açı, 180 derece (180°) büyüklüğünde olan açıdır. Düz bir çizgi üzerindeki iki doğruyu oluşturan açıdır.
  • Ters Açı: Ters açılar, birbirine eşit olan ve toplamı 180 derece (180°) olan iki açıdır. Bir açının diğerine göre aynı büyüklükte ve karşılıklı yönlere bakan açılarıdır.
  • Komşu Açı: Komşu açılar, birlikte bir noktada oluşan ve bir kenarı paylaşan açılardır. Toplamı 180 derece (180°) eder.
  • İç Açı ve Dış Açı: Bir doğru üzerindeki bir noktadan geçen iki doğruyu kesen açılara iç açılar denir. Aynı doğruyu kesen ve iç açılara göre karşılıklı olan açılara dış açılar denir.
  • Eşlik Eden Açılar: Eşlik eden açılar, paralel doğruları kesen bir transversal doğruyu oluşturan açılardır. Eşlik eden açılar birbirine eşit büyüklüktedir.

Açılar, geometri, trigonometri, fizik, mühendislik ve diğer bilim ve matematik alanlarında kullanılır.


Dış Bağlantılar;

Etiketli