Abhazya Coğrafi Harita

Abaza, Kuzeyde Kuban, güneyde ise İngur ırmağına ve Kafkas dağlarının ana silsilesinden Karadeniz sahiline kadar uzanan coğrafyada yaşayan halka verilen genel isim, Abazalar ve ya Abhazlar. Halktan eski çağ kaynaklarında Abaskoi (Arrien) ya da Abassgi (Plinuz) olarak da bahsedilir.

Yaşadıkları bölgelerde Antik Çağ’dan itibaren Kolhid Krallığı ile Romalı ve Bizanslılar egemen olmuştur. Daha önceleri ağaca taptığı düşünülen Abazalar Bizans idaresi altında Hristiyanlığı kabul ettiler.