A

  1. Türk alfabesinin birinci harfidir. Bu harf ses özelliği bakımından kalın, geniş, düz özelliklerine sahiptir.
  2. Müzik terimi olarak. Nota işaretlerini harflerle gösterme metodunda lâ sesini gösterir.
  3. Fizikte Angström’ün kısaltılması olarak kullanılır.
  • A’dan Z’ye kadar: baştan aşağı, tamamı, tamamıyla, bütünüyle.

a (1) ünlem olarak Seslenme bildiren bir ünlemi ifade eder.

a (2) ünlem olarak

  1. Herhangi bir durum karşısında şaşkınlık, beğenme, kızgınlık, acıma, üzülme, sevinme, gibi durumları anlatan bir ünlem.
  • “Buraya baksan a – buraya baksana!

2.(a/e) olarak zaman zaman eylemleri güçlendirmek için kullanılır:

  • a köse, sayılmadık kaç ten sakalın var: Kendini ve yaptıklarını ne kadar önemli buluyorsun. Aslında sen de yaptıkların da önemli değil.

-a, -e (1) dilbilgisinde fiilden isim yapan bir ek olarak kullanılır: oy-a, sap-a, öt-e…

-a, -e (2) dilbilgisinde isim çekim eklerinden olup, isim hal eklerinden yaklaşma hallerini ifade eder: ev-e, oda-y-a, bahçe-y-e…

-a, -e (3)  dilbilgisinde fiil çekim eklerinden istek kipini ifade etmek için kullanılan bir ek: bil-e-sin, oku-y-a, at-a-sınız…

-a, -e (4) dilbilgisinde fiil çekim eki olup zarf-fiil ekidir. Fiil kök/gövdelerine gelerek yine bir fiili niteler: çek-e bil- (çekebilmek), at-a-dur- (atadurmak), düş-e yaz-(düşeyazmak)…

-a-, -e- (1) dilbilgisinde isimden fiil yapan bir ek olarak kullanılır; yaş-a-, diş-e-, kan-a-

-a-, -e- (2) dilbilgisinde fiilden fiil yapan bir ek: tık-a-, at-a-…


Ayrıca bakınız;